Heating value of seeds of leguminous plants and their mixes seeds of tussock-grass subfamily cereals

Grzegorz Wcisło , Andrzej Żabiński , Urszula Sadowska

Abstract

The purpose of undertaken research was to determine and compare heating values for seeds of selected leguminous plant species and their mixes with cereal seeds. The tests were carried out using a calorimeter according to the applicable standard: PN-EN ISO 9831:2005. It has been observed that highest average heating value of 20,19 MJkg-1 is characteristic for yellow lupine seeds, and lowest - for field pea 917.91 MJkg-1). More-over, the tests have proven that seeds of selected legurninous plants do not burn entirely, as results of whichdeposit remains on crucible bottom.
Author Grzegorz Wcisło (FoPaPE / DoEaAPA)
Grzegorz Wcisło,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Andrzej Żabiński (FoPaPE / IoMEEaPP)
Andrzej Żabiński,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Urszula Sadowska (FoPaPE / IoMEEaPP)
Urszula Sadowska,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsCiepło spalania nasion roślin strączkowych i ich mieszanek z ziarniakami zbóż z podrodziny wiechlinowatych
Journal seriesTEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, ISSN 1641-7739, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol13
No2
Pages103-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnasiona roślin strączkowych, wartość opałowa, metoda kalorymetryczna
Keywords in Englishseeds of leguminous plants, combustion heat, calorimetric method
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie i porównanie wartości opałowych nasion wybranych gatunków roślin strączkowych i ich mieszanek z nasionami zbóż. Badania przeprowadzono za pomocą kalorymetru według obowiązującej normy: PN-EN ISO 9831:2005. Stwierdzono, że największą średnią wartością opałową 20,19 MJ•-1 charakteryzuje się żółte nasiona łubinu, a najniższą - groch zwyczajny (17,91 MJ•kg-1). Co więcej, badania wykazały, że nasiona wybranych roślin strączkowych nie palą się w całości, w wyniku czego powstaje popiół na dnie tygla.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot13_2/Teka_13_2.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/7
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?