Zmiany właściwości bulw ziemniaka wynikające z czynników agrotechnicznych

Barbara Krzysztofik , Piotr Nawara

Abstract

The research carried out for three consecutive years (2000-2002) included: four forms of fertilizers (green fertilizer, animal, biohumus, Polina biohumus, mineral fertilizers NPK) and control (no fertilization), two varieties of potato (Baszta, Irga), two soils (degraded humus and light clay sand). The following quality features of potato tubers were tested: crop height and structure, tubers morphological features, external faults (such as: developed secondary tubers, green spots, physiological cracking, root damage by insects), the ratio of external mechanical damage to tubers, chemical composition (dry mass and starch). The results obtained confirmed that the quality of potato tubers is strongly modified by soil, variety and atmospheric factors operating in a given vegetation year.
Author Barbara Krzysztofik (FoPaPE / IoMEEaPP)
Barbara Krzysztofik,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Piotr Nawara (FoPaPE / IoMEEaPP)
Piotr Nawara,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsChanges to potato tuber qualities resulting from agrotechnical factors
Journal seriesActa Agrophysica, ISSN 1234-4125, e-ISSN 2300-6730, (B 5 pkt)
Issue year2003
Vol2
No4
Pages777-786
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZiemniak, cechy jakościowe, nawożenie, gleba
Keywords in Englishpotato, qualitative features, fertilization, soil
Abstract in PolishTrzyletnie badania (2000-2002) obejmowały: cztery formy nawozów (nawozy zielone, biohumus bydlęcy, biohumus Polli-Pam, nawozy mineralne NPK oraz kontrola (bez nawożenia), dwie odmiany ziemniaka (Baszta, Irga), dwie gleby (czarnoziem zdegradowany I piasek gliniasty lekki). Badano cechy jakościowe bulw ziemniaka tj.: wysokość i strukturę plonu, cechy morfologiczne bulw, wady zewnętrzne (dzieciuchowatość, zazielenienie, pęknięcia fizjologiczne, uszkodzenia przez owady i korzenie), wskaźnik zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych bulw, skład chemicznych (sucha masa i skrobia). Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że jakość bulw ziemniaka jest w silnym stopniu modyfikowana przez czynniki glebowe, odmianowe, nawozowe oraz atmosferyczne panujące w danym roku wegetacji.
URL http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_98_2003_2_4_777.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?