Analiza wybranych cech biometrycznych odmian maliny i jeżyny uprawianych w warunkach Polski Południowej

Katarzyna Król , Agnieszka Orzeł , Anna Kostecka-Gugała

Abstract

The study was performed in the Fruit Experimental Station Brzezna Ltd. in 2011 and 2012. In the experiment, biometric characteristics of autumn and summer raspberries and blackberries were compared to determine the efficiency of vegetative parts of plants for pharmaceutical purposes. The summer and autumn raspberry and blackberry cultivars in the second year after planting were characterized by better yield performance of vegetative parts. The ‘Polka’ cultivar generated the largest number of canes, the ‘Polesie’ was characterized by the highest content of chlorophyll in leaves, and the ‘Poranna Rosa’ produced the highest number of leaves per cane. The ‘Willamette’ floricane cultivar produced the largest number of canes whereas the‘Bristol’ – the longest shoots with the highest number of leaves per cane. The maximum content of chlorophyll in the leaves was determined in the ‘Laszka’ and ‘Sokolica’ cultivars.
Author Katarzyna Król
Katarzyna Król,,
-
, Agnieszka Orzeł
Agnieszka Orzeł,,
-
, Anna Kostecka-Gugała (FoBaH / IoPBaB)
Anna Kostecka-Gugała,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
Other language title versionsBiometric analysis of selected raspberry and blackberry varieties grown under conditions of Southern Poland
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages361-371
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRubus, liczba pędów, liczba liści, wysokość, zawartość chlorofilu
Keywords in EnglishRubus, number of cane, number of leaflets, height, chlorophyll content
Abstract in PolishBadania prowadzono w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa Brzezna sp. z o.o. w latach 2011 i 2012. W doświadczeniu porównywano cechy biometryczne malin owocujących na pędach dwuletnich i jednorocznych oraz jeżyn celem określenia wydajności wegetatywnych części rośliny do celów farmaceutycznych. Odmiany malin owocujących na pędach dwuletnich i jednorocznych oraz odmiany jeżyn w drugim roku po posadzeniu odznaczają się lepszą wydajnością wegetatywnych części roślin. Odmiana owocująca na jednorocznych pędach ‘Polka’ tworzyła najwięcej pędów, ‘Polesie’ charakteryzowała się najwyższą zawartością chlorofilu w liściach, a ‘Poranna Rosa’ wytwarzała największą liczbę liści na pęd. Odmiana owocująca na dwuletnich pędach ‘Willamette’ wytwarzała najwięcej pędów, ‘Bristol’ natomiast najdłuższe pędy o największej liczbie liści na pęd, a największą zawartością chlorofilu w liściach odznaczały się ‘Laszka’ i ‘Sokolica’.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/46
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieProjekt Badawczy NCN RP nr 310 306 139, realizowany w latach 2010-2013
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?