Struktura kolb kukurydzy uprawianej na ziarno

Paweł Frąk , Aleksander Szmigiel

Abstract

The aim of this study was to determine the structure of corn cobs, depending on the different doses of nitrogen fertilization N in two maize varieties. In variety Dumka at doses of 60 and 180 kg N·ha-1 was observed reduction (compared to the control) the share of grain in cob from 81,6% respectively to 81,4% and 81% and increasing the share of cover leaves from 4,4% to 4,6% and 4,9%. Intermediate dose of fertilization resulted a significant increase in the proportion of grain to 82,4% and a decrease of share of leaves to 3,5%. Different doses of nitrogen had a significant impact on the proportion of grain and cover leaves in the cob, but they were not significant effect on the share of rachis. In variety PR-39T84 use of increasingly higher doses of N caused an increase the share of grain with a decline in the shares of leaves and of rachis.
Author Paweł Frąk (FoAE / IoPP)
Paweł Frąk,,
- Institute of Plant Production
, Aleksander Szmigiel (FoAE / IoPP)
Aleksander Szmigiel,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsThe structure of maize cobs cultivated for grain
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
No18
Pages105-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkukurydza na ziarno, struktura kolby
Keywords in Englishcorn grain, cobs structure
Abstract in PolishCelem pracy było określenie struktury kolb dwóch odmian kukurydzy w zależności od różnych dawek nawożenia N. U odmiany Dumka po zastosowaniu dawki 60 i 180 kg N·ha-1 zaobserwowano zmniejszenie (w stosunku do obiektu kontrolnego) udziału ziarna w kolbie z 81,6% do odpowiednio 81,4% i 81% oraz zwiększenie udziału liści okrywowych z 4,4% do 4,6% i 4,9%. Dawka pośrednia spowodowała istotny wzrost udziału ziarna do 82,4% i spadek udziału liści do 3,5%. Różne dawki azotu miały istotny wpływ na udział ziarna i liści okrywowych w kolbie, natomiast nie wpływały istotnie na udział rdzeni kolbowych. U odmiany PR-39T84 stosowanie coraz wyższych dawek N powodowało wzrost udziału ziarna przy jednoczesnym spadku udziałów liści i rdzeni kolbowych
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/209
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?