Designed and real hydraulic load of household wastewater treatment plants

Piotr Bugajski , Karolina Kurek , Dariusz Młyński , Agnieszka Operacz

Abstract

The paper presents the results of the analysis concerning the verification of the actual hydraulic load and the load of organic pollutants compared to the conditions designed for 4 household wastewater treatment plants. The researches were carried out in the annual period from May 2015 to April 2016. Based on the conducted analysis, it was found that objects act as underloaded hydraulically and the actual inflow of sewage to the analysed objects during the research period ranged from 7.3% to 32.7% in relation to the inflow assumed in the project. Furthermore, in the case of loading the treatment plant with the load of pollutants expressed as PE, it was fund that the actual PE values were lower than assumed in the project. Therefore, it is important that the sizes of the series of household sewage treatment plants were selected depending on the individual conditions of household, i.e. the number of inhabitants or the amount of consumed water.
Author Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Karolina Kurek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Karolina Kurek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Dariusz Młyński (FoEEaLS / DoSEaWM)
Dariusz Młyński,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Agnieszka Operacz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Operacz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsProjektowane a rzeczywiste obciążenie hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków
Journal seriesJournal of Water and Land Development, ISSN 1429-7426, e-ISSN 2083-4535, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No40
Pages155-160
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdopływ jednostkowy, obciążenie hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, RLM
Keywords in Englishhousehold wastewater treatment plants, hydraulic load, inflow per inhabitant (person), population equivalent
ASJC Classification1101 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous); 3303 Development; 3305 Geography, Planning and Development; 2305 Environmental Engineering; 2312 Water Science and Technology
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki analizy dotyczące weryfikacji rzeczywistego obciążenia hydraulicznego oraz obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z warunkami projektowanymi dla czterech przydomowych oczyszczalni ścieków. Badania prowadzono w rocznym okresie – od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że obiekty działają jako niedociążone hydraulicznie, a rzeczywisty dopływ ścieków do analizowanych obiektów w okresie badań wyniósł od 7,3% do 32,7% w stosunku do dopływu zakładanego w projekcie. Również w przypadku obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonych jako RLM, stwierdzono, że rzeczywiste wartości RLM były niższe, niż zakładane w projekcie. Zatem ważne jest, aby wielkości typoszeregów przydomowych oczyszczalni ścieków były dobierane w zależności od indywidualnych uwarunkowań gospodarstw domowych, tj. liczby mieszkańców lub ilości zużywanej wody.
DOIDOI:10.2478/jwld-2019-0017
URL http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/40_2019_I_III/Bugajski%20et%20al.pdf
Internal identifierWIŚIG/2019/25
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.389
Citation count*1 (2020-08-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?