Wpływ aplikacji dolistnej różnymi formami jodu na wybrane parametry fluorescencji chlorofilu A w liściach dwóch odmian bazylii

Renata Wojciechowska , Piotr Strzetelski , Anna Kołton

Abstract

The presented research was carried out during 2011–2012. The aim of the experiment was to investigate the effect of two iodine forms(I-, IO3-) and type of salt (KI, NH4I, KIO3, NH4 IO3), in foliar application, on maximum efficiency of PSII (Fv:Fm) and Performance Index (PI) an indicator of sample vitality. The effect of tested conditions on concentration of photosynthetic pigments was also investigated. The experiment was carried out on leaves of two basil cultivars Ocimum basilicum citridora and Ocimum basilicum cinnamon. Foliar application of iodine salt was done two times with a week intervals before harvest. Application of potassium iodide significantly decreased maximum efficiency of PSII in the case of Cinnamon basil in both years of study. The Fv:Fm and PI value were higher in the case of Lemon basil than Cinnamon one in every treatment during experiment.
Author Renata Wojciechowska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Renata Wojciechowska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Piotr Strzetelski (FoBaH)
Piotr Strzetelski,,
- Faculty of Biotechnology and Horticulture
, Anna Kołton (FoBaH)
Anna Kołton,,
- Faculty of Biotechnology and Horticulture
Other language title versionsThe effect of different forms of foliar jodine application on chlorophyll a fluorescence in leaves of two basil cultivars
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages613-622
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiofortyfikacja, jod, bazylia, Fv:Fm, PI, chlorofil
Keywords in Englishbiofortification, iodine, basil, Fv:Fm, PI, chlorophyll
Abstract in PolishCelem badań prowadzonych w latach 2011–2012 było określenie wpływu dwóch form jodu (I-,IO3-) oraz rodzaju użytej w doświadczeniu soli(KI, NH4I, KIO3, NH4IO3), zastosowanych dolistnie, na maksymalną fotochemiczną wydajność fotosystemu PS II (Fv:Fm), wskaźnik funkcjonowania PS II (PI) oraz zawartość barwników asymilacyjnych w liściach dwóch odmian bazylii: cynamonowej i cytrynowej. Dokarmianie dolistne roślin wykonano dwukrotnie w odstępach tygodniowych przed zbiorem plonu. W obu latach badań u odmiany cynamonowej użycie jodku potasu wpłynęło na istotny spadek maksymalnej wydajności fotochemicznej aparatu fotosyntetycznego. Stosunek Fv:Fm oraz wielkość PI w przypadku odmiany cytrynowej bazylii były w każdej kombinacji doświadczenia wyższe niż u odmiany cynamonowej.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/78
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
tematnr DS 3500/WO
Oświadczeniedr Piotr Strzetelski
Oświadczeniedr inż. Anna Kołdon
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?