Aplikacje multimedialne w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków

Karol Król , Krzysztof Gawroński , Grażyna Gawrońska

Abstract

Cultural heritage is not only the achievements of previous generations but also the achievements of our time. Cultural goods are a wealth of information about the life and work of our ancestors and should be preserved for future generations. The protection and conservation of monuments is in the public interest. Protection of monuments situated in the commune is the responsibility of local government. The evaluation assessed the application „Commune register of monuments” released in version GEZv2.2, a register of monuments in the form of thematic layers in the Quantum GIS and register prepared in the form of an interactive web application. The paper discusses possibility of the applying multimedia applications in managing the commune register of monuments on the example of Tomice community located in the Malopolska province. Authors presented the proposal of the address card of monuments, along with their location (Quantum GIS system). Using the interactive multimedia applications authors presented the possibility of providing with this information on the Internet. Presented answers constitute a computer register of monuments, as well as communes used for the marketing promotion of cultural and tourist advantages can be.
Author Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Krzysztof Gawroński (FoEEaLS / DoSPaLA)
Krzysztof Gawroński,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Grażyna Gawrońska (FoEEaLS / DoLRaED)
Grażyna Gawrońska,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsMultimedia applications in managing the commune register of monuments
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1
Pages31-43
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie obiektami zabytkowymi w gminie, aplikacje multimedialne
Keywords in Englishmanaging monument objects in the commune, multimedia applications
Abstract in PolishDziedzictwo kulturowe to nie tylko dorobek poprzednich pokoleń, ale również dorobek naszych czasów. Dobra kultury stanowią bogactwo informacji o życiu i działalności naszych przodków i powinny być zachowane dla przyszłych pokoleń. Ochrona i konserwacja zabytków jest więc działaniem w szeroko pojętym interesie publicznym. Ochrona zabytków zlokalizowanych na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. w pracy przedstawiono możliwość zastosowania multimedialnych aplikacji komputerowych w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków na przykładzie gminy Tomice zlokalizowanej w województwie małopolskim. Ocenie poddano aplikację „Gminna Ewidencja Zabytków” wydaną w wersji GEZv2.2, ewidencję przygotowaną równolegle w formie warstwy tematycznej w programie Quantum GiS oraz ewidencję opracowaną w formie interaktywnej aplikacji internetowej. Autorzy przedstawili propozycję karty adresowej zabytków wraz z ich lokalizacją (system Quantum GIS) oraz korzystając z interaktywnej aplikacji multimedialnej zaprezentowali możliwość udostępniania tych informacji za pośrednictwem Internetu. Ważnym atutem zaproponowanych rozwiązań jest zarówno posiadanie przez gminę informatycznego rejestru zabytków, jak również możliwość jego wykorzystania do promocji marketingowej walorów kulturowych i turystycznych gminy.
URL http://www.homeproject.pl/naukowo/pliki/Aplikacje-multimedialne-w-zarzadzaniu.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/89
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*8 (2020-04-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?