Development of Listed Companies in Selected Voivodeships of Eastern Poland in 2013-2017

Sławomir Lisek , Lidia Luty

Abstract

Public companies are a subject of the public interest. Voivodships adjacent directly to the eastern border of Poland are industrialized less than the mean for Poland. This article to analyse changes of the financial conditions of the companies quoted at the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) from these voivodships in 2013–2017. Findings prove that these companies are not endangered by bankruptcy. Their situation is average, stable in investigated period.
Author Sławomir Lisek (FoAaE / DoSaE)
Sławomir Lisek,,
- Department of Statistics and Econometrics
, Lidia Luty (FoAaE / DoSaE)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Econometrics
Other language title versionsRozwój spółek giełdowych wybranych Województw Polski Wschodniej w latach 2013–2017
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No18 (2)
Pages49-58
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgiełda, kondycja finansowa, bankructwo
Keywords in Englishstock exchange, financial condition, bankruptcy
Abstract in PolishGiełda papierów wartościowych jest ważnym wyznacznikiem kondycji gospodarki, stąd spółki giełdowe są przedmiotem publicznego zainteresowania. Województwa leżące bezpośrednio przy wschodniej granicy Polski charakteryzują się niższym poziomem uprzemysłowienia od średniej krajowej. Przedmiotem artykułu jest analiza zmian kondycji finansowej spółek giełdowych z tego regionu w latach 2013–2017. Wyniki badań wskazują, iż spółki te nie są zagrożone bankructwem – charakteryzują się przeciętną sytuacją finansową, stałą w badanym okresie.
DOIDOI:10.22630/ASPE.2019.18.2.18
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_18_2_2019.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?