Ocena strat materiału glebowego w skutek erozji wodnej zlewni potoku Poniczanka w Karpatach Zachodnich

Edyta Kruk , Marek Ryczek

Abstract

The results of estimation of water erosion potential threat in the Poniczanka stream basin located in the Western Carpathians were presented in the work. Erosion intensity was calculated using model USLE and GIS techniques. The basin area amounts 32,10 km2. Mean basin height attains 679,0 m a.s.l. Mean basin slope is %. The basin is mostly occupied by forests – 48,7%, 26,4% occupy arable lands, while 17,9% and 7,0% grasslands and built area respectively. For estimation of erosion threat the 6-degree scale was used. Homogenous areas regarding erosion degrees were distinguished based upon topic layers determining particular model parameters. The largest area of investigated basin occupy places of highest erosion threat (VI class). About ½ of the area occupy places of small and very small erosion threat (II and III class).
Author Edyta Kruk (FoEEaLS / DoLRaED)
Edyta Kruk,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Marek Ryczek (FoEEaLS / DoLRaED)
Marek Ryczek,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsEvaluation of soil loss as a result of water erosion in the Poniczanka stream basin in the Western Carpathians
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages165-174
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisherozja wodna, model USLE, GIS
Keywords in Englishwater erosion, model USLE, GIS
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki oceny potencjalnego zagrożenia erozją wodną zlewni potoku Poniczanka w Karpatach Zachodnich, przy użyciu modelu Uniwersalnego Równania Strat Glebowych (USLE) z zastosowaniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS). Zlewnia ma powierzchnię 32,10 km2 . Średnia wysokość zlewni osiąga 679,0 m n.p.m. Średni spadek zlewni wynosi 20,29%. Zlewnia w 48,7% zajęta jest przez lasy, w 26,4% przez grunty orne. Użytki zielone zajmują 17,9% a tereny zabudowane 7,0% powierzchni ogólnej. Do oceny zagrożenia erozją wodną zastosowano 6-cio stopniową skalę. Obszary jednorodne pod względem zagrożenia erozyjnego wyróżniono na podstawie nakładania się warstw tematycznych określających poszczególne parametry modelu. Największą powierzchnię w badanej zlewni zajmują grunty o bardzo wysokim zagrożeniu erozyjnym (VI klasa). Około 1/2 powierzchni znajduje się w terenach zagrożonych bardzo małym i małym natężeniem erozji (klasa II i III).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/222
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?