Biological activity of natural compounds applied for potato protection against early blight (Alternaria spp.)

Halina Kurzawińska , Stanisław Mazur , Małgorzata Nadziakiewicz

Abstract

The field experiments were carried out at the Experimental Plant Protection Station in Kraków‐Mydlniki in 2010–2011. An effect of plant multiple spraying with the preparations: Biochikol 020 PC (active substance – a.s. chitosan), Grevit 200 SL (a.s. extract of grapefruit), Prev‐AM 060 SL (a.s. orange oil) on infestation of haulm of the cultivar Vineta N by Alternaria spp. was studied. Acrobat MZ 69 WG (a.s. dimethomorph + mancozeb) was used as a standard agent. Based on the obtained results it was found that in the first year of the experiment only preparations Acrobat MZ 69 WG and Grevit 200 SL lowered the degree of tops infection by Alternaria spp. In the next year all tested preparations significantly inhibited the development of early blight on potato tops of the tested cultivar. In both years of the experiment the tuber yield from the protected fields plats was higher comparing to the untreated control plants.
Author Halina Kurzawińska (FoBaH / DoPPro)
Halina Kurzawińska,,
- Department of Plant Protection
, Stanisław Mazur (FoH / DoPProt)
Stanisław Mazur,,
- Department of Plant Protection
, Małgorzata Nadziakiewicz (FoBaH / DoPPro)
Małgorzata Nadziakiewicz,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsBiologiczna aktywność naturalnych substancji stosowanych do ochrony naci ziemniaka przed alternariozą (Alternaria spp.)
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (B 5 pkt)
Issue year2012
No52(1)
Pages78-81
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak; ochrona; środki naturalne
Keywords in Englishpotato; Alternaria spp.; protection; natural compounds
Abstract in PolishW latach 2010–2011, w Stacji Doświadczalno‐Badawczej Kraków‐Mydlniki prowadzono doświadczenia polowe. Badano wpływ kilkukrotnego opryskiwania roślin preparatami: Biochikol 020 PC (substancja aktywna – s.a. chitozan), Grevit 200 SL (s.a. wyciąg z grejpfruta), Prev‐AM 060 SL (s.a. olej z pomarańczy), na porażenie naci ziemniaka odmiany Vineta N przez Alternaria spp. Jako środek standardowy użyto Acrobat MZ 69 WG (s.a. dimetomorf + mankozeb). Stwierdzono, że w pierwszym roku badań tylko preparaty Acrobat MZ 69 WG i Grevit 200 SL statystycznie istotnie obniżyły stopień porażenia naci ziemniaków przez Alternaria spp. W drugim roku wszystkie preparaty istotnie hamowały rozwój alternariozy na naci badanej odmiany. W obu latach badań plon bulw pochodzący z poletek chronionych był wyższy w porównaniu z plonem z poletek niechronionych.
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=947
Internal identifierWBIO/2012/1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania prowadzono w ramach projektu badawczego NN 310 148 637.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?