Potencjał produkcyjny gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich według ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji

Anna Szeląg-Sikora , Sylwester Tabor , Michał Cupiał

Abstract

The paper analyzes the production potential of farms associated in producer groups aimed at the production of milk. The study involved two groups, ie, the system produces organic and conventional. In terms of the individual in the group of organic livestock density was lower by 0.39 LU/ha AL from the second control group, as a consequence of the surplus value of the index was lower by 3.15 thousand PLN/ha AL (with a difference of direct outlays 1.43 thousand PLN/ha AL).
Author Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Sylwester Tabor (FoPaPE / IoAEaI)
Sylwester Tabor,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Michał Cupiał (FoPaPE / IoAEaI)
Michał Cupiał,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsProduction potential of farms grouped according to the producer group as well as conventional and organic production system
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No3
Pages328-332
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukcja rolnicza, grupy producentów rolnych, bilans nadwyżki bezpośredniej, rolnictwo ekologiczne
Keywords in Englishagricultural production, agricultural producer groups, the balance of gross margin, organic farming
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę potencjału produkcyjnego gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich ukierunkowanych na produkcję mleka. Badaniami objęto dwie grupy gospodarstw, tj. produkujące w systemie rolnictwa ekologicznego oraz konwencjonalnego w latach 2012-2013. W grupie gospodarstw ekologicznych obsada inwentarza żywego była niższa o 0,39 DJP/ha UR niż w drugiej grupie. W konsekwencji niższa była wartość wskaźnika nadwyżki bezpośredniej o 3,15 tys. zł/ha UR, przy różnicy ponoszonych nakładów bezpośrednich wynoszącej 1,43 tys. zł/ha UR.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-3/15-3-Szelag.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/75
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieArtykuł opracowano w ramach projektu nr N313 759040 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauk.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?