Assessment of the influence of large roughness elements on hydraulic conditions of water flow in the Będkówka stream channel

Bogusław Michalec , Monika Zwolenik

Abstract

Aim of the study The paper presents the results of studies carried out in the channel of the B.dkowka stream that were to assess the influence of large roughness elements on the change of value of roughness and resistance coefficients. Material and methods In a stream section selected for the study nine measurement cross-sections were designated and in three of them large roughness elements were present. Dimensionless resistance coefficient (ƒÉ) was calculated from the Colebrook.White equation. Results and conclusions It was stated that in the cross-sections, where large roughness elements were present, the values of water flow velocity, resistance coefficients, as well as roughness coefficients are higher than in other cross-sections. Also, the sectional cover coefficient (ƒÖ) and the degree of change of roughness coefficient ƒ˘n were calculated. Regressive dependency ƒ˘n = f(ƒÖ) of assessment of the hydraulic conditions of water flow change, which is expressed with the change of roughness coefficient was defined.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Monika Zwolenik (FoEEaLS / DoHEaG)
Monika Zwolenik,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsOkreślenie wpływu ziaren ponadwymiarowych na warunki hydrauliczne przepływu wody w korycie potoku Będkówka
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages13-22
Publication size in sheets0.5
Article number2
Keywords in Polishziarno ponadwymiarowe, bezwymiarowy współczynnik oporów, współczynnik szorstkości
Keywords in Englishlarge roughness elements, dimensionless resistance coefficient, roughness coefficient
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w potoku Będkówka, których celem było określenie wpływu ziaren ponadwymiarowych na zmianę wartości współczynników szorstkości oraz współczynników oporów. Materiał i metody Do badań wytypowano odcinek potoku, na którym wyznaczono dziewięć przekrojów pomiarowych, w tym w trzech z nich znajdowały się ziarna ponadwymiarowe. Bezwymiarowy współczynnik oporów (λ) został obliczony z równania Colebrooka-White’a. Wyniki i wnioski Stwierdzono, że w przekrojach z ziarnami ponadwymiarowymi zarówno prędkości przepływu wody, jak również współczynniki oporu i szorstkości, uzyskują wartości większe niż w pozostałych przekrojach poprzecznych. Obliczono również współczynnik przesłonięcia przekroju (ω) i stopień zmiany współczynnika szorstkości Δn i opracowano zależność regresyjną Δn = f(ω), określenia zmiany warunków hydraulicznych przepływu wody, wyrażonej za pomocą zmiany współczynnika szorstkości.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.2.13
URL http://acta.urk.edu.pl/pdf-105353-40481?filename=ASSESMENT%20OF%20INFLUENCE.pdf
Languageen angielski
File
Assessment of the influence of large roughness elements on hydraulic conditions of water flow in the Będkówka stream channel 1,12 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?