Determinanty poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców małopolskiej wsi

Monika Szafrańska

Abstract

t he paper presents results of research conducted to determine the level of financial exclusion of rural inhabitants in the m alopolska region and identify the factors determining the phenomenon in the non- urbanized areas. a s results from conducted analysis, a majority of people was using the basic banking services. t he level of the use of banking services was 85%, whereas the group of persons using banking services on an unsatisfactory level constituted 16% of the respondents. p ersons financially excluded made up 15% of the rural inhabitants. t hese persons were not using any banking services. f inancial exclusion due to the price was dominant, as well as self-exclusion.
Author Monika Szafrańska (FoAE / RE-KZiMA)
Monika Szafrańska,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No3
Pages323-327
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwykluczenie finansowe, usługi bankowe, obszary wiejskie
Keywords in Englishfinancial exclusion, banking services, rural areas
Abstract in Polish Celem badań było określenie poziomu wykluczenia finansowego mieszkańców obszarów wiejskich w Małopolsce oraz identyfikacja czynników determinujących to zjawisko na terenach niezurbanizowanych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, większość osób korzystała z podstawowych usług bankowych. Poziom ubankowienia wynosił 85%, natomiast grupa osób niedostatecznie ubankowionych stanowiła 16% respondentów. Osoby wykluczone finansowo to 15% mieszkańców wsi. Osoby te nie korzystały z żadnych usług bankowych. Dominowało wykluczenie finansowe ze względu na koszty, jak również samowykluczenie.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-3/15-3-Szafranska.pdf
Internal identifierWRE/2013/236
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?