The use of land surveying in the process of managing mineral deposits

Krystyna Michałowska , Tomasz Nałęcz , Ewa Głowienka-Mikrut , Sławomir Mikrut , Jakub Garczarek

Abstract

Regulations of law obligate entrepreneurs, who conduct mining activities to keep records of mineral deposit resources, and at the stage of the deposit liquidation, to carry out the land reclamation. Both at the stage of the deposit exploitation, and during the deposit reclamation it is necessary to make use of land survey maps and calculations. The paper presents the way of using topographic maps to determine the volume of minerals to be extracted from the deposit, and to carry out land reclamation works, consisting in reducing of the inclination of slopes that were created as a result of mining activities
Author Krystyna Michałowska (FoEEaLS / DoG)
Krystyna Michałowska,,
- Department of Geodesy
, Tomasz Nałęcz
Tomasz Nałęcz,,
-
, Ewa Głowienka-Mikrut
Ewa Głowienka-Mikrut,,
-
, Sławomir Mikrut
Sławomir Mikrut,,
-
, Jakub Garczarek
Jakub Garczarek,,
-
Journal seriesGeomatics and Environmental Engineering, ISSN 1898-1135, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol7
No3
Pages69-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRekultywacja gleb, Pomiary, Geodezja, Eksploatacja kopalin
Keywords in EnglishReclamation of soil, Measurement, Geodesy, Ores exploitation
Abstract in PolishPrzepisy prawne zobowiązują przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą do ewidencjonowania zasobów złoża kopalin, a także w fazie jego likwidacji - wykonania rekultywacji terenu. Zarówno w fazie eksploatacji, jak i rekultywacji złoża kopalin niezbędne jest wykorzystanie map i obliczeń geodezyjnych. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania mapy sytuacyjno-wysokościowej do ustalenia wielkości wydobycia kopaliny ze złoża oraz do wykonania prac rekultywacyjnych polegających na łagodzeniu nachylenia skarp powstałych w wyniku działalności górniczej.
DOIDOI:10.7494/geom.2013.7.3.69
URL http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.69.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/26
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?