Chrząszcze zasiedlające leżaninę w rezerwacie przyrody "Lipówka" (Puszcza niepołomicka, południowa Polska)

Tadeusz Wojas , Aniela Początek

Abstract

The beetle fauna inhabiting coarse woody debris in “Lipówka” forest reserve (southern Poland) was analyzed. This group of beetles includes in particular rare and relic species being indicators for primeval forests. In the investigated area of 25.73 ha, 39 species representing 14 families were found (Tab. 1). About half of them belonged to saproxylic species, majority of which were closely associated with decaying wood. Various wood species were inhabited: 25 beetle species were recorded on pedunculate oak, 14 on sycamore maple, 5 on lime-tree and european white elm, and 3 on hornbeam. Among recorded species there were rare and relic elements of Polish fauna: Coryphium angusticolle, Euplectus brunneus, Bryaxis curtisii, Tachyporus ruficollis, Stenus ochropus (Staphylinidae), Ampedus nigerrimus (Elateridae), Orchesia undulata, Phryganophilus auritus (Melandryidae) i Corticeus fasciatus (Tenebrionidae). They determined high faunistic value of the investigated area. To assess the mentioned value the following indexes were calculated: Shannon-Wiener species diversity index, Margalef species richness index, faunistic valuability index, and faunistic value index. Shannon-Wiener and Margalef indexes were 3.16 and 17.95 respectively, and were considerably lower than those provided for Bialowieza Forest (an area of similar character) in literature where much more beetle species were found. On the contrary, the valuability index was higher (87.38) due to the greater percentage of rare species. The faunistic value index attained quite high value (3.45) comparable to the most valuable peatbogs of the Tatra National Park.
Author Tadeusz Wojas (FoF / DoFPFEaC)
Tadeusz Wojas,,
- Department of Forest Protection, Forest Entomology and Climatology
, Aniela Początek
Aniela Początek,,
-
Other language title versionsBeetles inhabiting coarse woody debris in nature reserve "Lipówka" (Niepołomicka Forest, southern Poland)
Pages271-283
Publication size in sheets0.6
Book Ząbecki Wojciech (eds.): Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, ISBN 978-83-60633-92-2, 349 p.
Keywords in PolishColeoptera, chrząszcze saproksyliczne, leżanina, wskaźniki ekologiczne, waloryzacja faunistyczna
Keywords in EnglishColeoptera, saproxylic beetles, coarse woody debris, ecological indexes, faunisitic valuation
Abstract in PolishBadano skład gatunkowy chrząszczy saproksylicznych, zasiedlających leżaninę na terenie rezerwatu ścisłego „Lipówka”, położonego w północnej części Puszczy Niepołomickiej. Stwierdzono występowanie 39 gatunków chrząszczy z 14 rodzin. Zasiedlone były różne rodzaje leżaniny. Najwięcej gatunków stwierdzono na dębie szypułkowym – 25; na jaworze, lipie, wiązie szypułkowym i grabie znaleziono odpowiednio: 14, 5, 5 i 3 gatunki. Wśród odnotowanych były gatunki rzadkie i reliktowe w faunie Polski, które decydowały o walorach faunistycznych rezerwatu: Coryphium angusticolle, Euplectus brunneus, Bryaxis curtisii, Tachyporus ruficollis, Stenus ochropus (Staphylinidae), Ampedus nigerrimus (Elateridae), Orchesia undulata, Phryganophilus auritus (Melandryidae) i Corticeus fasciatus (Tenebrionidae). W celu dokonania waloryzacji faunistycznej obliczono wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona-Wienera, bogactwa gatunkowego Margalefa, cenności faunistycznej oraz wartości faunistycznej.
Internal identifierWL/M/31/2013; WL/6/23
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?