The fungal community colonizing broad bean seeds depending on the biological protection

Katarzyna Gleń , Elżbieta Boligłowa , Janina Gospodarek

Abstract

The study focused on broad bean, White Windsor cv., from a replicated field experiment conducted in 2010-2012, in which different variants of biological protection were used: Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL biopreparations. Altogether 2053 fungi colonies were obtained from broad bean seeds. Irrespective of applied protection, the most numerously isolated fungi: Alternaria alternata – 21.7%, came from the following genera Fusarium – 19.6% and Penicillium – 14.4% and species of Botrytis cinerea – 10.4%, Epicoccum purpurascens – 9.4% of isolates. Seeds from biologically protected treatments were characterized by quantitatively poorer fungal community (approximately 473 colonies) in comparison with the control (633). A major proportion of pathogenic species, 53.4% was found in the seeds protected with Polyversum WP formulation and in the control, among which the most frequently isolated were fungi of the genus Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Foliar application: 2x and 3xBioczos BR and 1xBiosept 33 SL limited presence of pathogenic fungi (45.9%, 46.9%), but favored colonization of seeds by saprobionts represented by A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
Author Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsZbiorowiska grzybów zasiedląjcych nasiona bobu w zależności od ochrony biologicznej
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No3
Pages147-154
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnasiona bobu, grzyby patogeniczne i saprotroficzne, ochrona biologiczna
Keywords in Englishbroad bean seeds, pathogenic and saprophytic fungi, biological protection
Abstract in PolishPrzedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Windsor Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2010-2012, w którym zastosowano różne warianty ochrony biologicznej z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL. Z nasion bobu otrzymano ogółem 2053 izolatów grzybów. Niezależnie od zastosowanej ochrony do najliczniej izolowanych należały grzyby: Alternaria alternata – 21,7%, rodzaj Fusarium – 19,6% i Penicillium – 14,4% oraz gatunki: Botrytis cinerea 10,4%, Epicoccum purpurascens – 9,4% ogółu wyosobnień. Nasiona pochodzące z uprawy chronionej biologicznie charakteryzowały się uboższym pod względem ilościowym zbiorowiskiem grzybów (średnio 473 izolaty) w porównaniu z obiektem kontrolnym (633). Większy udział gatunków patogenicznych, 53,4%, stwierdzono w nasionach chronionych preparatem Polyversum WP i w kontroli, wśród nich z największą częstotliwością izolowano grzyby należące do rodzaju Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Nalistna aplikacja: 2x i 3xBioczos BR i 1xBiosept 33 SL ograniczała występowanie grzybów patogenicznych (45,9%, 46,9%), ale sprzyjała zasiedlaniu nasion przez saprobionty reprezentowane przez A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_3_28GB.pdf
Internal identifierWRE/2013/36
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieZe środków na naukę w latach 2010/2013 projekt badawczy nr NN310038438
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?