Występowanie szrotówka robiniaczka (Phyllonorycter Robiniella Clem.) i jego parazytoidów na robinii akacjowej Robinia Pseudoacacia L. w Krakowie

Edyta Wilk , Elżbieta Wojciechowicz-Żytko

Abstract

In years 2008–2009, the population dynamics of Phyllonorycter robiniella Clem. and its parasitoids in the Kraków area was studied. Observations were conducted from June to October at 2 sites – near the street and in the park. In both years of the study the greatest number of leaves infested by P. robiniella was recorded on the park site – average percentage of damaged compound leaves ranged from 51.7 (2008) to 60.7% (2009). On the street site the percentage of infested leaves was lower and varied from 11.3 (2009 ) to 33.3 % (2008). On the both sites the maximum of occurrence of P. robiniella was observed in the end of August/beginning of September. Mean parasitization of P. robiniella larvae ranged from 8.9–12.5%. The most common parasitoids were Hymenoptera from the family Eulophidae (Chalcidoidea).
Author Edyta Wilk
Edyta Wilk,,
-
, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko (FoH / DoPProt)
Elżbieta Wojciechowicz-Żytko,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsThe occurrence of Phyllonorycter Robiniella Clem. and its parasitoids on black locust Robinia Pseudoacacia L. in the Kraków area
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages287-292
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRobinia pseudoacacia, Phyllonorycter robiniella, parazytoidy
Keywords in EnglishRobinia pseudoacacia, Phyllonorycter robiniella, parasitoids
Abstract in PolishW latach 2008–2009 badano dynamikę populacji szrotowka robiniaczka (Phyllonorycter robiniella Clem.) i jego parazytoidów na terenie Krakowa. Obserwacje prowadzono od czerwca do października na 2 stanowiskach – przy ulicy i w parku. W obu latach badań stwierdzono większe opanowanie liści robinii przez szrotówka na stanowisku parkowym – średni procent uszkodzonych liści złożonych wahał się od 51,7 (2008) do 60,7% (2009). Na stanowisku przyulicznym średni procent liści z minami szrotówka był zdecydowani niższy i wynosił od 11,3 (2009 ) do 33,3 % (2008). Na obu stanowiskach maksimum liczebności szkodnika zaobserwowano na przełomie sierpnia i września Średnie spasożytowanie larw P. robiniella wynosiło od 8,9–12,5%. Najczęściej notowano pasożytnicze błonkówki z rodziny Eulophidae (Chalcidoidea).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/16
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?