Wpływ pozbiorczego traktowania na trwałość kwiatów ciętych i fluorescencje chlorofilu Helianthus annuus L. Sonja

Bożena Szewczyk-Taranek , Bożena Pawłowska

Abstract

The aim of the present studies was to determine the influence of different methods of post-harvest treatment of cut sunflowers var. ‘Sonja’ on their longevity. At the same time, the usefulness of chlorophyll fluorescence as an index of post-harvest longevity was examined. Chrysal CVB had a beneficial effect on improvement of sunflower inflorescens longevity. Ray flowers and inflorescence stem treated with this preparation longer maintained decorative values in comparison with scalded and control cut flowers. That preparation did not suppress pollen spreading by disc flowers, which was of the same intensity independently of the treatment method of cut flowers. The use of Chrysal CVB diminished quality of sunflower leaves causing their twice quicker wilting and drying out compared with leaves on scalded or control shoots. It was shown that the decrease in chlorophyll fluorescence index (v /Fm in leaves during storage of cut sunflower inflorecsens at 23°C could not be an indicator of the loss of decorative values or post-harvest longevity.
Author Bożena Szewczyk-Taranek (FoH / DoOP)
Bożena Szewczyk-Taranek,,
- Department of Ornamental Plants.
, Bożena Pawłowska (FoH / DoOP)
Bożena Pawłowska,,
- Department of Ornamental Plants.
Other language title versionsEffect of post-harvest treatment on longevity of cut flowers and chlorophyll fluorescence in helianthus annuus l. ‘Sonja’
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages197-206
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkwiaty cięte, trwałość pozbiorcza, słonecznik roczny, fluorescencja chlorofilu
Keywords in Englishcut flowers, flowers longevity, sunflower, chlorophyll fluorescence
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu różnych sposobów traktowania posprzętnego kwiatów ciętych słonecznika ‘Sonja’ na ich trwałość. Jednocześnie badano możliwość zastosowania fluorescencji chlorofilu jako wskaźnika pozbiorczej trwałości. Preparat Chrysal CVB wpływał korzystnie na przedłużanie trwałości kwiatostanów ciętych słonecznika; kwiaty języczkowate oraz szypuła kwiatostanowa traktowane tym środkiem dłużej zachowały dekoracyjność, w porównaniu do kwiatów ciętych zaparzanych i kontrolnych. Jednocześnie preparat ten nie hamował pylenia kwiatów rurkowych, przebiegało ono z jednakową intensywnością, niezależnie od sposobu traktowania kwiatów ciętych. Stosowanie Chrysalu CVB obniżało jakość liści na pędach kwiatostanowych słonecznika, powodując ich dwukrotnie szybsze więdnięcie i zasychanie, w porównaniu do liści na pędach zaparzanych i kontrolnych. Wykazano, że spadek wartości parametru fluorescencji chlorofilu Fv /Fm w liściach podczas przechowywania ciętych pędów słonecznika w temperaturze 23°C nie może być wskaźnikiem utraty dekoracyjności i pozbiorczej trwałości kwiatostanów.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/66
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieBożena Pawłowska
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?