Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego

Łukasz Paluch

Abstract

The aim of this elaboration is to identify the role of local authorities in creation of sustainable development of rural communes in the Małopolska Province. The choice of units was based on the multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview was carried out in 2011. The analysis of information helped to identify the types of activities which local authorities used in creation of sustainable development of rural communes in the Małopolska Province.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsThe Role of Local Authorities in Creation of Sustainable Development of Rural Communes in the Małopolska Province
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ISSN 2081-3430, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol59
No10
Pages527-539
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish zarządzanie rozwojem lokalnym, zrównoważony rozwój, unitaryzacja zerowana, gminy wiejskie, województwo małopolskie, władze samorządowe
Keywords in Englishmanagement of local development, sustainable development, zero unitarization method, rural communes, Małopolska Province, local authorities
Abstract in PolishCelem opracowania jest próba oceny roli władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Przy wyborze jednostek do badań terenowych wykorzystana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010 publikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 roku badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, pozwoliły na określenie kierunków działań, jakie podejmują władze badanych gmin w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf
Internal identifierWRE/2013/106
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?