Ocena oporności szczepów z gatunku Fusarium graminearum na wybrane antymikotyki

Katarzyna Wolny-Koładka

Abstract

Wprowadzenie: Oporność grzybów mikroskopowych izolowanych ze środowiska na antymikotyki jest zjawiskiem bardzo niepokojącym i wymagającym monitoringu. W populacji istnieją bowiem szczepy oporne na stosowane leki przeciwgrzybicze i nie jest to zawsze efekt nieodpowiedniego stosowania farmaceutyków. Cel pracy: Określenie wrażliwości na wybrane antymikotyki oraz wyznaczenie MIC (minimalnego stężenia hamującego) dla szczepów należących do gatunku F. graminearum. Materiał i metody: Szczepy grzybów wyizolowano ze zbóż rosnących w Małopolsce. Wrażliwość na leki przeciwgrzybicze przeprowadzono z zastosowaniem pasków E-test. Wyniki: Wszystkie analizowane szczepy były w oporne na działanie ketokonazolu, itrakonazolu oraz flukonazolu. MIC dla: amfoterycyny B, pozakonazolu i worykonazolu wynosiło 0,006 ?g×cm-3, a dla kaspofunginy 0,25 ?g×cm-3. Wśród badanych izolatów były 2 oporne na worykonazol, 5 opornych na pozakonazol i 7 opornych na amfoterycynę B. Wnioski: Szczepy prezentowały zróżnicowaną wrażliwość na leki przeciwgrzybicze, w tym najsilniejsze działanie grzybobójcze stwierdzono w przypadku: amfoterycyny B, pozakonazolu i worykonazolu. W środowisku mogą istnieć szczepy posiadające naturalną oporność na niektóre antymikotyki.
Author Katarzyna Wolny-Koładka (FoAE / DoM)
Katarzyna Wolny-Koładka,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsEvaluation of the resistance of Fusarium graminearum strains to selected antimycotics
Journal seriesMikologia Lekarska, ISSN 1232-986X, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol20
No4
Pages125-127
Publication size in sheets0.3
ASJC Classification2725 Infectious Diseases; 2726 Microbiology (medical)
Internal identifierWRE/2013/296
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.314
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?