Właściwości elektryczne biowęgla pozyskiwanego metodą pirolizy z roślin energetycznych

Marcin Tomasik , Jarosław Knaga , Tadeusz Juliszewski , Stanisław Lis , Tomasz Szul

Abstract

The aim of the research was to analyze the electrical conductivity of the obtained coal from organic material by pyrolysis. In order to take measurements of the electrical properties of the biochar, a prototype device was built. In addition to measurements of electrical properties, it enables measurement of the specific density of any sample of bulk material. In the case under consideration, after filling the working chamber and concentrating the powder, a carbon pellet was obtained. For it, direct electrical properties were determined by direct measurements, it is: voltage drop at the current flow through the sample (direct and alternating current), resistance of the carbon resistor, value of current flowing through the resistor, inductance and capacity. In addition, the dynamic characteristics of the voltage with respect to the alternating current flowing through the carbon resistor were recorded using the oscilloscope. It has been noted that capacitive features can be attributed to the test samples.
Author Marcin Tomasik (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Tomasik,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tadeusz Juliszewski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Stanisław Lis (FoPaPE / DoEaAPA)
Stanisław Lis,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsElectrical properties of biocoal obtained by pyrolysis from energy plants
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No1
Pages238-241
Publication size in sheets12.05
Keywords in Polishbiowęgiel, właściwości elektryczne, przewodność elektryczna, piroliza
Keywords in Englishbiochar, electrical properties, electrical conductivity, pyrolysis
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishCelem badań była analiza przewodności elektrycznej biowęgla uzyskanego z materiału organicznego metodą pyrolizy. W celu wykonania pomiarów właściwości elektrycznych biowęgla, zbudowano prototypowe urządzenie. Oprócz pomiarów właściwości elektrycznych umożliwia ono m.in. pomiar gęstości właściwej dowolnej próbki materiału sypkiego. W rozpatrywanym przypadku po napełnieniu komory roboczej i zagęszczeniu proszku otrzymywano pastylkę węglową. Dla niej określano pomiarami bezpośrednimi właściwości elektryczne tj.: spadek napięcia przy przepływie prądu przez próbkę (prąd stały i przemienny), oporność rezystora węglowego, wartość prądu przepływającego przez rezystor, indukcyjność oraz pojemność. Ponadto przy pomocy oscyloskopu rejestrowano charakterystyki dynamiczne napięcia w odniesieniu do prądu przemiennego przepływającego przez rezystor węglowy. Stwierdzono, że badanym próbkom można przypisać cechy obiektu elektronicznego o charakterze pojemnościowym.
DOIDOI:10.15199/48.2020.01.54
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124214-2020-1.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?