Determination of rut parameters at various levels of slip of a pneumatic drive wheel - laboratory research

Mariusz Kormanek

Abstract

. The paper presents the results of laboratory measurements on the determination of rut parameters resulting from the operation of a pneumatic drive wheel with a different slip. The experiment was performed on the test bench consisting of the researched wheel load simulator, a mobile soil tub and the rope slip control system. Ruts were made at the wheel slip s=6%, 25%, 43%, 62%, 81%, 100%, and when the wheel rolled along the ground with s close to 0%. The obtained ruts were mapped to the computer using the non-contact laser measuring station. Based on the mapping for the rut fragment, the surface area was calculated in a simplified variant, as a horizontal projection of a rut on the surface area and as a real three-dimensional surface area; moreover, the rut volume was measured. It was found that using a simplified method for determination of the surface area of the rut, i.e. a rut horizontal projection, a significant error is committed. For studies with only rolling a wheel, a simplified surface area accounted for only 0.6 of real surface area , and for the wheel slip s=25% is was only 0.5 of actual surface area. Increase of the slip results in significant increase of the rut volume. With an increase of the slip s=25%, the volume of the rut increased by 1.4 in relation to the variant of s close to 0%, and when the slip was s=43%, as much as 2.2.
Author Mariusz Kormanek (FoF / DoFWM)
Mariusz Kormanek,,
- Department of Forest Works Mechanization
Other language title versionsOkreślanie parametrów koleiny przy różnych poziomach poślizgu napędowego koła pneumatycznego - badania laboratoryjne
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4 (148)
Pages71-81
Keywords in Polishodwzorowanie powierzchni, pole powierzchni koleiny, objętość koleiny, głębokość koleiny
Keywords in English surface mapping, surface area of a rut, rut volume, rut depth
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych nad określeniem parame- trów kolein powstałych przy ruchu pneumatycznego koła napędowego z różnym poślizgiem. Do- świadczenie wykonano na stanowisku pomiarowym składającym się z symulatora obciążeń koła badanego, ruchomej wanny glebowej, oraz linowego systemu kontroli poślizgu. Koleiny wykonano przy poślizgu koła o wartościach s= 6%; 25%; 43%; 62%; 81%; 100%, oraz gdy koło przetaczano po glebie, a poślizg był bliski 0%. Uzyskane koleiny odwzorowywano w komputerze przy pomocy bezkontaktowego laserowego stanowiska pomiarowego. Na podstawie odwzorowań dla fragmentu kolein obliczono pola powierzchni w wariancie uproszczonym, jako pola rzutu kolein na płaszczyznę oraz rzeczywistym jako pola powierzchni trójwymiarowych, obliczono również objętość kolein. Stwierdzono, iż stosując uproszczoną metodę określania pola powierzchni koleiny tj. rzut koleiny na płaszczyznę, popełnia się znaczny błąd. Dla przeprowadzonych badań przy tylko przetaczaniu koła, pole powierzchni uproszczone stanowiło jedynie 0,6 pola powierzchni rzeczywistej, zaś przy poślizgu koła s=25% to tylko 0,5 pola powierzchni rzeczywistej. Przyrost poślizgu skutkuje znacznymi przyro- stami objętości koleiny. Przy wzroście wartości poślizgu do s=25%, objętość koleiny wzrosła 1,4- krot- nie w stosunku do wariantu przy poślizgu bliskim 0% , zaś przy poślizgu s=43%, aż 2,2- krotnie.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/en/148/IR(148)_3519_en.pdf
Internal identifierWL/8/4
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?