Analiza dostępności komunikacyjnej powiatów województwa małopolskiego

Mateusz Malinowski

Abstract

This article analyzes accessibility to road infrastructure measured by road infrastructure density rate and communication accessibility index – Wpoparea. The second index takes into account not only the area, but also the population and the transport network quality. The analysis was conducted for the roads in Malopolska counties. Studies relate to years 2001 and 2011. The aim of the study was to identify changes, which occurred in the density of the road network and its accessibility. The analysis shows that road infrastructure density increased in each of the counties (the highest increase in: Suski and Tatrzański, Krakow city and Tarnow city). This increase did not have a direct impact on the communication accessibility. In 14 out of 22 analyzed counties the value of Wpoparea rate decreased, which was the result of population growth and changes of the roads classification in these counties.
Author Mateusz Malinowski (FoPaPE / IoAEaI)
Mateusz Malinowski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsAnalysis of the communication accessibility in the counties of Małopolska region
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages199-208
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdostępność komunikacyjna, infrastruktura drogowa, wskaźnik nasycenia infrastrukturą
Keywords in Englishcommunication accessibility, road infrastructure, infrastructure density rate
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono analizę dostępności do infrastruktury komunikacyjnej wyrażonej wskaźnikami nasycenia infrastruktury drogowej oraz wskaźnikiem dostępności komunikacyjnej – Wpoparea. Drugi wskaźnik uwzględnia nie tylko powierzchnię analizowanego obszaru, ale również liczbę ludności i jakość sieci transportowej. Analizę przeprowadzono dla dróg w powiatach województwa małopolskiego. Badania dotyczą lat 2001 i 2011. Celem badań było określenie zmian, które nastąpiły w gęsto- ści sieci drogowej oraz dostępności do tej sieci. Z  przeprowadzonej analizy wynika, że w każdym z powiatów województwa małopolskiego nastąpił wzrost nasycenia infrastrukturą drogową (największy w powiatach suskim i tatrzańskim oraz w Krakowie i Tarnowie). Pomimo wzrostu gęstości sieci drogowej w większości powiatów nie wzrosła dostępność komunikacyjna. W 14 z 22 analizowanych powiatów wartość wskaźnika WPOPAREA obni- żyła się, co między innymi było efektem wzrostu liczby ludności i zmian w zaklasyfikowaniu niektórych ciągów komunikacyjnych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/48
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?