Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym

Janina Szewczyk , Agnieszka Tulkis , Monika Jaworska

Abstract

Nowdays farmers which want to be more competitive on European Union markets have to use modern tools which boost their productivity. In farm management field this mean using computer systems. There are many companies offering specialistic computer programs for agriculture. Those programs can assist in simple plant-growing and live-stock management, but also can be more complex and offer additional features enabling: economic predictions, bookkeeping, warehouse management, cooperation with maps and GPS systems, preparing reports and statements, etc. Most of this programs are accounted for big homesteads, but using them in small and medium farms can also be beneficial. It is very important to popularize those solutions in smaller types of farms. In this paper we show what advantages can gave computer programs to common farmers.
Author Janina Szewczyk (FoAaE / DoSnSP)
Janina Szewczyk,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Agnieszka Tulkis (FoAaE)
Agnieszka Tulkis,,
- Faculty of Agriculture and Economics
, Monika Jaworska (FoAaE / DoSnSP)
Monika Jaworska,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsSelected computer applications supporting management of farms
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (B 4 pkt)
Issue year2012
No4
Pages1294-1301
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPo wejściu Polski do grupy krajów członkowskich Unii Europejskiej, rolnicy muszą być bardziej konkurencyjni. Związane jest to z większym przepływem towarów i ich różnorodnością. Większość rolników z najlepiej rozwiniętych krajów UE jest dobrze zorganizowanych, posiadają dobry park maszynowy i wysokiej jakości urządzenia. Systemy doradcze z jakich mogą korzystać są lepiej rozbudowane. Wielu naszych rolników posiada komputer, a część z nich posiada dostęp do Internetu. Nie oznacza to jednak, że jest on wykorzystywany pod kątem poprawy funkcjonalności gospodarstwa. Firmy powiązane z rolnictwem to nie tylko te, które oferują maszyny, nawozy czy środki ochrony roślin, ale także oferujące doradztwo finansowe czy też programy komputerowe. Rolnik, aby mógł prowadzić dobrze prosperujące, duże gospodarstwo rolne musi zapoznawać się z osiągnięciami techniki i z nich korzystać. Celem pracy jest przedstawienie wybranych programów komputerowych oraz ich charakterystyka i ocena dostępności dla rolnika. Skupiono się na specjalistycznych programach komputerowych, ponieważ są najmniej znane i nadal rzadko używane przez polskich rolników.
URL https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e-gospodarka/item/85080-wybrane-programy-komputerowe-wspomagajace-zarzadzanie-gospodarstwem-rolnym
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?