Dochody gospodarstw mlecznych w regionie małopolskim

Jerzy Cieślik

Abstract

Incomes of dairy farms were presented on the basis of analyzed 46 dairy farms keeping the accounts for FADN purposes, located in various regions of the Malopolska region. According to the methodology, the farms were classified to three groups depending on the number of possessed dairy cows. Calculated incomes from family agricultural farms were presented per 1 ha of arable lands and per family work unit (FWU). In all analyzed farm groups the income as referred to 1 hour of non-salaried work was lower than parity of pay. The article presents also the tendencies of changes in animal population, unit milk yield and milk procurement in the Malopolska region in 2000-2011.
Author Jerzy Cieślik (FoAaE / DoMaMiA)
Jerzy Cieślik,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
Other language title versionsDairy farms' incomes in the Malopolska Region
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No6
Pages50-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishProdukcja mleka, gospodarstwa mleczne, dochody gospodarstw mlecznych
Keywords in Englishmilk production, dairy farms, farms income
Abstract in PolishScharakteryzowano kształtowanie się dochodów rolniczych na przykładzie przeprowadzonej analizy 46 gospodarstw mlecznych specjalizujących się w produkcji mleka, położonych w regionie małopolskim. Dane pochodziły z gospodarstw zlokalizowanych w różnych rejonach woj. małopolskiego i obejmowały 2011 r. Poziomy dochodów z rodzinnych gospodarstw rolnych przedstawiono w układzie trzech grup wydzielonych według liczebności utrzymywanych krów mlecznych, a mianowicie gospodarstwa posiadające 2-6, 6-11 oraz 11-27 krów. Dochody przedstawiono w przeliczeniu na gospodarstwo, na osobę pełnozatrudnioną nieopłaconą oraz na 1 ha UR. Sytuacja dochodowa skorelowana była z liczbą utrzymywanych krów i skalą produkcji mleka. Im większa skala produkcji mleka, tym wyższe dochody osiągały analizowane gospodarstwa. Wraz ze skalą produkcji bydlęcej rosła produktywność ziemi oraz opłata pracy.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-6/15-6-Cieslik.pdf
Internal identifierWRE/2013/246
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?