Influence of selected agronomic measures on the content of some mineral elements in grain of naked oat (Avena sativa L.)

Robert Witkowicz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

Field experiments were conducted in two localities: Prusy (50 07’ N; 20 04’ E – one experiment) and Wierzbica (50 29’ N; 19 45’ E – two experiments) in 2003. The objective of this study was to analyse the influence of agronomic factors on the grain yield and on the content of macroelements in grain of different forms of naked oat. In Wierzbica the grain yield was determined statistically by the genotype, the phosphorus and potassium fertilization and the application of the plants growth regulator Moddus. In Prusy grain yield was determined only by the genotype (cultivars, strains). A concentration of macroelements in forms of oat was statistically different. In both localities the phosphorus and potassium fertilization and foliar application of urea, in general, had not the statistical influence on the content of the macroelements. An exception is the influence of the foliar application of urea on the content of potassium. Plant growth regulator Moddus caused changes in the content of macroelements. These changes were not always statistically significant, but always increased the concentration of macroelements. The second plant growth regulator Promalin did not cause changes in the concentration of macroelements.
Author Robert Witkowicz (FoAE / IoPP)
Robert Witkowicz,,
- Institute of Plant Production
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na zawartość niektórych składników mineralnych w ziarnie owsa nagoziarnistego (Avena sativa L.)
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum – Agricultura, ISSN 1644-0625, e-ISSN 2300-8504, (B 4 pkt)
Issue year2009
Vol8
No4
Pages63-73
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnawożenie dolistne, owies nagoziarnisty, regulator wzrostu, składniki mineralne
Keywords in Englishfoliar application of fertilizers, mineral elements, naked oat, plant growth regulator
Abstract in PolishBadano wpływ czynników agrotechnicznych na zawartość wybranych składników mineralnych w ziarnie nagoziarnistych form owsa uprawianych w dwóch miejscowościach. Doświadczenia polowe prowadzono na glebie brunatnej typowej (Wierzbica – 50°29’ N; 19°45’ E) i na czarnoziemie zdegradowanym (Prusy 50°07’ N; 20°04’ E). W Wierzbicy plon ziarna był różnicowany statystycznie przez genotyp, nawożenie fosforowo-potasowe oraz stosowanie regulatora wzrostu Moddus. W Prusach jedynym czynnikiem modyfikującym statystycznie plon ziarna był dobór odmiany/rodu. W obydwu siedliskach nawożenie fosforowo-potasowe i dolistne azotem na ogół nie miało statystycznie istotnego wpływu na zawartość makroskładników. Wyjątek stanowił wpływ nawożenia dolistnego azotem na zawartość potasu. Spośród regulatorów wzrostu tylko Moddus powodował tendencje do zwiększonej kumulacji makroskładników w ziarnie owsa nagoziarnistego.
URL http://www.agricultura.acta.utp.edu.pl/uploads/pliki/000010200900008000040006300073.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)4
Citation count*6 (2020-01-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?