Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego

Łukasz Popławski

Abstract

The crucial problems of the today's world include, inter alia, the processes taking place in the natural environment not only because of the natural phenomena but also man's activities. Problems of environmental protection in the protected areas are permanently discussed, especially in the context of development of these areas with preservation of the natural environment. Important for preservation of the natural environment and development in the protected areas is the institutional support for the local development in these areas. There is the necessity to retain a relevant relationship between the man and economy, on the one hand, and the natural environment, on the other hand, in order to reconcile development with protection. In his article, the author presented the opinions of respondents and author concerning support by institution of development in the protected areas of the Świętokrzyskie Province. In all the municipalities, residents highly positively assessed their municipal authorities; on the other hand, the respondents in all the municipalities (except for Kije Municipality) highly negatively speak of political parties and the central administration (an exception is Złota Municipality) in the context of their impact on development of the municipality.
Author Łukasz Popławski (FoAE / IoEcoSoc)
Łukasz Popławski,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsInstitutional Support of Rural Municipalities Development in the Opinion of Inhabitants of the Protected Areas of Świętokrzyskie Voivodeship
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol1
No6
Pages253-263
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary wiejskie, bszary chronione, ozwój lokalny
Keywords in EnglishRural areas, Protected area, Local development
Abstract in PolishDo podstawowych problemów dzisiejszego świata należą m.in. procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym nie tylko z powodu naturalnych zjawisk, ale też działalności człowieka. Problemy ochrony środowiska na obszarach chronionych podlegają ciągłej dyskusji, zwłaszcza w kontekście rozwoju tych terenów z zachowaniem środowiska naturalnego. Ważne dla zachowania środowiska naturalnego oraz rozwoju na obszarach chronionych jest wsparcie instytucjonalne dla rozwoju lokalnego na tych terenach. Istnieje konieczność zachowania odpowiedniej relacji człowiek - gospodarka a środowisko przyrodnicze tak, aby pogodzić rozwój z ochroną. W niniejszej pracy przedstawiono opinie respondentów i autora dotyczące wsparcia przez instytucje rozwoju na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. We wszystkich gminach mieszkańcy bardzo pozytywnie wyrażali się o swoich władzach gminnych, natomiast ankietowani we wszystkich gminach (oprócz gminy Kije) bardzo negatywnie wypowiadają się o partiach politycznych i władzach centralnych (wyjątek gmina Złota) w kontekście ich wpływu na rozwój gminy.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171299427
Internal identifierWRE/2013/115
Languagepl polski , pl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?