Porównanie skuteczności dwóch form auksyny NAA do przerzedzenia zawiązków owocowych

Aleksander Gonkiewicz , Alina Basak

Abstract

The aim of the study was to assess the effectiveness of fruit thinning with two forms of NAA auxin: amide form (contained in Diramid preparation) and triethanolamine salt (Pomonit Super 050 SL preparation). The experiment was conducted on apple trees cv. ‚Šampion’. Each formulation was used at a concentration of 40 and 80 mg l-1, when the central flower buds reached a diameter of about 10–12 mm. The experiment evaluated the amount of ethylene emitted by the fruit buds, the percentage of developed fruit, fruit weight, total yield and fruit firmness, soluble solid content, acidity and juice pH. Increase in ethylene emission was observed only after using NAA in the form of triethanolamine salt. Amide form of NAA did not significantly intensify ethylene emission and was not effective in fruit thinning. In the second year of the experiment the application of lower concentrations of NAA amide form resulted in higher percentage of fruit buds retained on a tree, higher total yield, and significantly reduced average fruit weight. The applied preparations had no significant effect on fruit flesh firmness and fruit acidity and juice pH.
Author Aleksander Gonkiewicz (FoH / DoPaAp)
Aleksander Gonkiewicz,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Alina Basak
Alina Basak,,
-
Other language title versionsEffectiveness of two NAA forms in fruit thinning
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No19
Pages289-296
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjabłoń, NAAm, zawiązanie owoców
Keywords in Englishapple tree, NAAm, fruit set
Abstract in PolishCelem doświadczenia była ocena skuteczności przerzedzania zawiązków owocowych przy zastosowaniu dwóch form auksyny NAA: formy amidowej (zawartej w preparacie Diramid) oraz soli z trójetanolamina (preparat Pomonit Super 050 SL). Doświadczenie przeprowadzono na drzewach jabłoni odmiany ‘Šampion’. Każdy z preparatów zastosowano w stężeniu 40 i 80 mg·dm-3, gdy zawiązki z kwiatu centralnego osiągnęły średnicę około 10-12 mm. W doświadczeniu oceniano ilość wydzielanego etylenu przez zawiązki owocowe, procent zawiązania owoców, masę owoców, plon ogólny oraz jędrność, ekstrakt, kwasowość i pH soku owoców. W doświadczeniu zaobserwowano intensywne wydzielenia etylenu tylko po zastosowaniu NAA w postaci soli z trójetanolaminą. Forma amidowa NAA nie wpłynęła w znacznym stopniu na wzrost intensywności wydzielenia etylenu jak również nie była skuteczna w przerzedzeniu zawiązków. W drugim roku badań po zastosowaniu formy amidowej NAA w niższym stężeniu zanotowano wzrost procentu utrzymanych zawiązków na drzewie, wyższy plon ogólny i znacznie mniejszą średnią masę owocu. Zastosowane preparaty nie miały istotnego wpływu na jędrność miąższu owoców oraz kwasowość i pH soku owoców.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/124
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?