Bioremediacja gleby zanieczyszczonej ksenobiotykami z wykorzystaniem autochtonicznych drobnoustrojów glebowych 2. Przykłady i perspektywy zastosowań

Paulina Supel , Przemysław Petryszak , Paweł Kaszycki

Abstract

From among methods of biological reclamation of soil contaminated with organic substances best results are obtained upon stimulation of soil endogenous microflora development or application of microbial consortia – stable biocenoses constructed using autochthonous microorganisms isolated from polluted areas. Bioremediation can be carried out employing either methods in situ, i.e. at sites where the contamination occurred, or ex situ, after transporting the polluted ground to separated cleanup stations. The paper reveals great potential of the use of autochthonous microorganisms in pro-ecological efforts and agricultural practice. Representative examples of efficient actions taken in environmental practice are given, including main strategies for bioprocess optimization: (1) in situ bioremediation together with biostimulation achieved by active venting of soil environment; (2) ex situ technique carried out with the use of microbiological consortia applied as inocula for activation of xenobiotic biodegradation; (3)intensified method for ex situ reclamation based on repetitive application of active microbial communities to eliminate high level of hydrocarbon pollution;(4) the use of autochthonous microorganisms for quality improvement of clayey ceramic raw materials.
Author Paulina Supel (FoH / DoSCaFiH)
Paulina Supel,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Przemysław Petryszak (FoH / DoSCaFiH)
Przemysław Petryszak,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Paweł Kaszycki (FoH / DoSCaFiH)
Paweł Kaszycki,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsBioremediation of soil contaminated with xenobiotics with the use of autochthonous soil microorganisms. 2. Examples and prospects for applications
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages201-218
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbiopreparaty, bioremediacja in situ, ex situ, biostymulacja, substancje ropopochodne
Keywords in Englishmicrobial consortia, bioremediation in situ, ex situ, biostimulation, petroleum products
Abstract in Polish Spośród metod biologicznej rekultywacji gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi, najkorzystniejsze efekty uzyskuje się dzięki zabiegom stymulacji rozwoju mikroflory autochtonicznej lub poprzez stosowanie biopreparatów – stabilnych biocenoz drobnoustrojów, wytworzonych na bazie mikroorganizmów autochtonicznych pochodzących ze skażonych obszarów. Bioremediację prowadzi się metodami in situ, tzn. w miejscu wystąpienia skażenia, albo ex situ, po przeniesieniu zanieczyszczonej ziemi na wydzielone stanowisko oczyszczania. W pracy wykazano duży potencjał wykorzystania drobnoustrojów autochtonicznych w przedsięwzięciach proekologicznych i praktyce rolniczej. Podano reprezentatywne przykłady skutecznych działań prowadzonych w pracach środowiskowych, obejmujące główne strategie optymalizujące bioproces: (1) bioremediację in situ, wraz z zabiegami biostymulacyjnymi polegającymi na aktywnym przewietrzaniu środowiska glebowego; (2) metodę ex situ z wykorzystaniem biopreparatów jako biologicznych szczepionek aktywujących biodegradację ksenobiotyków; (3) intensyfikowaną metodę ex situ, polegającą na wielokrotnej aplikacji aktywnych biopreparatów w warunkach wysokich poziomów zanieczyszczeń węglowodorowych; (4) wykorzystanie drobnoustrojów autochtonicznych dla poprawy jakości ilastych surowców ceramicznych, zanieczyszczonych substancjami organicznymi.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/79
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniePetryszak Przemysław, Paulina Supel.
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach tematu nr 3500 została sfinansowana z dotacji na naukę przyznanej przez MNiSW
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?