Analiza warunków stabilności hydrodynamicznej dna w przepławkach ryglowych

Wojciech Bartnik , Leszek Książek , Jacek Florek , Maciej Wyrębek , Małgorzata Leja

Abstract

Working accordingly to their tasks hydrodynamic structures tends to negatively modify the river bed disturbing its function as ecological corridor for migration of living organisms between separated areas laying up and down the river. To neutralize to the certain point the negative influence the hydro-technical structures has to be supported with devices helping the living organisms in the migration. The main problem on this structures is to handle the great difference between the water levels before and after the structure and with it a lot of potential energy. While accomplishing this main task as less as possible from available free space and discharge can be taken. The costs needs to be limited and the proper conditions for migration of living organisms have to be secured. Fish ladders are used for this purpose. Classical solutions in this constructions have proven to be unsuccessful and the biological fish ladders require a lot of space as well as unacceptable portion of discharge and are cost-ineffective. The optimal solution balancing usefulness and limiting the negative effects can be achieved be using the rock fishways.
Author Wojciech Bartnik (FoEEaLS / DoHEaG)
Wojciech Bartnik,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Jacek Florek (FoEEaLS / DoHEaG)
Jacek Florek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Maciej Wyrębek (FoEEaLS / DoHEaG)
Maciej Wyrębek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Małgorzata Leja (UAK)
Małgorzata Leja,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsAnalysis of hydrodynamic bed stability conditions in rock fishways
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No2
Pages3-14
Publication size in sheets0.55
Article number1
Keywords in Polishprzepławka ryglowa, dno stabilne, naprężenia w dnie, rozkład prędkości
Keywords in Englishrock fishway, river bed stability, bottom shear stresses, velocity profile
Abstract in PolishBudowle hydrotechniczne, spełniając swoje funkcje założone w projekcie, oddziałują negatywnie na koryto rzeki, jako że zaburzają jej funkcję korytarza ekologicznego, to jest przestrzeni bytowania organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz drogi ich migracji w górę i w dół cieku. Aby w jak największym stopniu zneutralizować to oddziaływanie, wszelkie przegrody naturalnego koryta rzeki powinny być zaopatrzone w instalacje umożliwiające migrującm organizmom przemieszczanie się. W przypadku hydrotechnicznych budowli piętrzących podstawowy problem podczas realizacji tak postawionego zadania to konieczność wytracenia znacznej ilości energii płynącej wody, wynikłej z różnic poziomów zwierciadła pomiędzy stanowiskiem górnym i dolnym, przy równoczesnym trzymaniu się zasady jak najoszczędniejszego wykorzystania przestrzeni, małego zużycia wody, ograniczenia kosztów, a jednocześnie zapewnienia organizmom optymalnych warunków przemieszczania się. Podczas migracji ryb warunki te muszą zapewniać przepławki. Klasyczne rozwiązania tego typu konstrukcji są często nieskuteczne, projekty przepławek biologicznych bliższych naturze mają nierealne wymagania dotyczące zarówno przestrzeni zajmowanej oraz przepływu, jak i kosztochłonności. Rozwiązaniem opcjonalnym mogą być przepławki ryglowe wykorzystujące zalety i ograniczające wady obu wcześniejszych rozwiązań.
Languagepl polski
File
Analiza warunków stabilności hydrodynamicznej dna w przepławkach ryglowych 454,38 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?