Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie

Paweł Grochalski , Bartłomiej Bednarz

Abstract

On the basis of the dendrochronological analysis it was found that from the beginning of 2003, when the black cormorant breeding colony appeared on the pines of the Baltic dune Scots pine woods in the Kąty Rybackie reserve, the yearly growth of the annual tree-rings decreased markedly from year to year. The average reduction in radial growth in 30 trees, compared to the same number of pines of similar age growing outside of the breeding colony, reached 57.3% in the period 2003-2013. The tree-ring widths decreases were caused by direct impact of birds nesting on tree crowns and by indirect influence, through the impact of cormorant droppings fertilized the soil on the processes of pine growth and development. Using the non-parametric Mann-Whitney U test, it was shown that compared to the control trees, the decrease in the increment of pines settled by cormorants was highly significant, at p = 0.0002.
Author Paweł Grochalski
Paweł Grochalski,,
-
, Bartłomiej Bednarz (FoF / FEPI / DoFPEaC)
Bartłomiej Bednarz,,
- DEPARTMENT OF FOREST PROTECTION, ENTOMOLOGY AND FOREST CLIMATOLOGY
Other language title versionsThe impact of breeding cormorants’ colonies (Phalacrocorax carbo L.) on radial increments of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in Kąty Rybackie nature reserve
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, e-ISSN 2450-7997, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages23-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdendrochronologia, kormorany, szerokość słojów, sosna zwyczajna
Keywords in Englishdendrochronology, cormorants, tree-ring widths, Scots pine
Abstract in PolishNa podstawie przeprowadzonych badań dendrochronologicznych stwierdzono, że począwszy od roku 2003, w którym na sosnach zwyczajnych występujących w nadmorskim borze bażynowym w rezerwacie Kąty Rybackie pojawiła się kolonia lęgowa kormorana czarnego, nastąpiła wyraźna, nasilająca się z upływem lat, redukcja szerokości słojów. Średnia redukcja przyrostu na grubość u 30 drzew, w porównaniu z taką samą liczbą sosen zbliżonego wieku rosnących poza kolonią lęgową, sięgnęła 57,3% w okresie 2003-2013. Spadki przyrostu spowodowane były niszczeniem bezpośrednim koron drzew przez gniazdujące ptaki oraz oddziaływaniem pośrednim, poprzez wpływ przenawożonej odchodami kormoranów gleby na procesy wzrostu i rozwoju sosen. Za pomocą nieparametrycznego testu U Mann – Whitney’a wykazano, że w porównaniu z drzewami kontrolnymi spadek przyrostu drzew zasiedlonych przez kormorany był wysoce istotny, przy p=0,0002.
DOIDOI:10.17306/J.AFW.2019.1.3
URL https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue/3_1_2019.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?