Męska płodność pszenżyta ozimego w zależności od rodzaju cytoplazmy i formy ojcowskiej

Halina Góral

Abstract

In 2008–2012 four groups of winter triticale hybrids were obtained and evaluated for male fertility: 16 F1 hybrids obtained from crossing 8 male sterile lines having T. timopheevi cytoplasm with 2 cultivars, 36 F1 hybrids from crossing 4 lines, each with a different cytoplasm (T. timopheevi, Pampa, Ae. sharonensis, and Ae. ventricosa) with 9 cultivars, 21 hybrids (F1 to BC4 generations) of 7 lines with three cytoplasms (T. timopheevi. Pampa, Ae. sharonensis) and 55 hybrids F1–BC3 with Ae. ovata cytoplasm. The hybrids displayed various male fertility level. The restoration index was from zero to 100% depending on the maternal line, the cytoplasm and the male parent genotype. In each group of hybrids with T. timopheevi, Pampa, Ae. sharonensis and Ae. ventricosa cytoplasm an interaction of female x male parent was found. All the hybrids with Ae. ovata cytoplasm were male sterile. The plant material obtained in these studies makes it possible to develop male sterility systems with Ae. sharonensis and Pampa cytoplasms, different from that with T. timopheevi cytoplasm.
Author Halina Góral (FoAE / DoPBaS)
Halina Góral,,
- Department of Plant Breeding and Seed
Other language title versionsMale fertility of winter triticale depending on the cytoplasm and male parent
Journal seriesBiuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ISSN 0373-7837, (B 6 pkt)
Issue year2013
No269
Pages15-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmęska płodność, obce cytoplazmy, pszenżyto ozime
Keywords in Englishalien cytoplasms, male fertility, winter triticale
Abstract in PolishW latach 2008–2012 otrzymano i oceniono pod względem męskiej płodności cztery grupy mieszańców pszenżyta ozimego: 16 mieszańców F1 pochodzących z krzyżowania 8 męskosterylnych linii z cytoplazmą T. timopheevi z 2 odmianami, 36 mieszańców F1 z krzyżowania 4 linii, każda w innej cytoplazmie (T. timopheevi, Pampa, Ae. sharonensis i Ae. ventricosa) z 9 odmianami, 21 mieszańców (pokolenia F1–BC4) 7 linii w trzech cytoplazmach (T. timopheevi, Pampa, Ae. sharonensis) oraz 55 mieszańców F1–BC3 w cytoplazmie Ae. ovata. Mieszańce wykazywały różny stopień męskiej płodności. Indeks restoracji wynosił od 0 do 100% w zależności od linii matecznej, rodzaju cytoplazmy i genotypu ojcowskiego. W każdej grupie mieszańców z cytoplazmą T. timopheevi, Pampa, Ae. sharonensis i Ae. ventricosa występowała interakcja matki x ojcowie. Wszystkie mieszańce z cytoplazmą Ae. ovata były męskosterylne. Otrzymany materiał umożliwia wytworzenie odrębnych od cms-T. timopheevi systemów cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z udziałem cytoplazm Ae. sharonensis i Pampa.
URL http://biblioteka.ihar.edu.pl/show_pdf.php?src=pdf/05/a72a3c63.pdf&name=HALINA%20G%D3RAL.pdf
Internal identifierWRE/2013/26
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Finansowanie MNiSW DS 3129/KHRiN/2008-2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?