Wpływ podziemnej sieci ciepłowniczej na sezonowe zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych trawników Krakowa

Jan Zarzycki

Abstract

Many Polish cities have central heating systems which consist of a main heat-generating plant and underground pipelines distributing heat to customers. Heating networks heat the ground, thus promoting the development of plant communities of atypical thermal and humidity characteristics. The study presents changes occurring over 2000–2002 in the floristic composition of lawns situated above heating pipelines in Kraków. In the most heated areas two different plant communities appear during a year and there are also periods with no vegetation. In summer, when air and ground temperatures are high and soil humidity is low, thermophilous species of foreign origin predominate; these are small love-grass (Eragrostis minor) and large crabgrass (Digitaria sanguinalis). In autumn and winter, when water is not a limiting factor, a community consists mainly of common chickweeds (Stellaria media) and annual meadow grass (Poa annua). The most prevalent species in both communities are annual species which wait out the unfavourable conditions in the form of seeds. On the largest part of lawn area above heating pipelines the heating effect is quite week and contributes mainly to the prolongation of the vegetation period and the acceleration of phenological phases.
Author Jan Zarzycki (FoEEaLS / DoECaAP)
Jan Zarzycki,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsEffect of the underground heating system on seasonal variation in plant communities on lawns in Kraków
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (KBN 06 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No1
Pages87-101
Publication size in sheets0.7
Article number8
Keywords in Polishekologia miasta, ogrzewanie podłoża, trawniki
Keywords in Englishurban ecology, ground heating, lawns
Abstract in PolishPodziemna sieć ciepłownicza, ogrzewając położoną nad nią glebę, powoduje powstawanie siedlisk o nietypowych właściwościach termiczno-wilgotnościowych. Na miejscach najsilniej ogrzewanych występują w ciągu roku dwa odmienne zbiorowiska roślinne i okresy braku roślinności. W lecie, gdy temperatura powietrza i gleby jest wysoka, a wilgotność gleby niewielka, dominują termofilne gatunki obcego pochodzenia: miłka drobna i palusznik krwawy. W porze jesienno-zimowej, gdy woda nie jest czynnikiem ograniczającym, zbiorowisko tworzą głównie gwiazdnica pospolita i wiechlina roczna. W obu zbiorowiskach przeważają gatunki roczne, przeczekujące niekorzystne warunki w postaci nasion. Na przeważającej powierzchni nad ciepłociągami efekt ogrzewania przyczynia się głównie do wydłużenia okresu wegetacji i przyspieszenia faz fenologicznych.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*1 (2015-11-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?