Main composition and macroelements content in mare milk during first month after parturition and occurrence of "heat diarrhoea" in their foals

Magdalena Pieszka , Jarosław Łuszczyński

Abstract

Till today there is no exact explanation of the phenomenon of first diarrhoea called “heat diarrhoea” in foals. The objective of this study was to investigate the traits of first foal diarrhoea (occurrence, its duration and intensity) and mares’ milk composition during first month after parturition. The research was carried out on 30 Arabian mares and their foals. Milk samples were collected to evaluate the main components and macroelements. Observations were made on the term of occurrence, length and intensity of first heat diarrhoea of foal. The close connection between mares’ milk composition and characteristics of diarrhoeas was observed in Arabian foals. Young animals characterised by lack of any diarrhoea signs have drunk milk with higher level of most studied components except lactose and magnesium. Foals with later scours drunk milk with higher level of P and Na; foals with longer diarrhoeas obtained milk with higher lactose, P and Na concentration; higher intensity was influenced by higher lactose level. This problem definitely needs further studies.
Author Magdalena Pieszka (DoAS / HBZ-KHK)
Magdalena Pieszka,,
- Department of Horse Breeding
, Jarosław Łuszczyński (DoAS / HBZ-KHK)
Jarosław Łuszczyński,,
- Department of Horse Breeding
Other language title versionsPodstawowy skład oraz zawartość makroelementów w mleku klaczy podczas pierwszego miesiąca po porodzie a występowanie biegunki rujowej u ich źrebiąt
Journal seriesNauka Przyroda Technologie, ISSN 1897-7820, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No3
Pages46-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklacz, skład mleka, źrebię, biegunka rujowa
Keywords in Englishmare, milk composition, foal, heat diarrhoea
Abstract in PolishDo dzisiaj nie istnieje dokładne wyjaśnienie zjawiska pierwszej biegunki, zwanej „biegunką rujową”, u źrebiąt. Celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy terminem wystąpienia, czasem trwania i intensywnością biegunki rujowej a składem mleka klaczy matki w czasie pierwszego miesiąca po porodzie. Badania przeprowadzono na 30 klaczach arabskich i ich źrebiętach. Próbki mleka zebrano w celu analizy zawartości składników podstawowych i makroelementów. Przeprowadzono również obserwacje dotyczące terminu wystąpienia, długo- ści i intensywności pierwszej biegunki rujowej u źrebiąt. Odnotowano ścisły związek między składem mleka klaczy i cechami biegunek u źrebiąt arabskich. Sysaki charakteryzujące się brakiem biegunki pobierały mleko o wyższym poziomie większości badanych składników, oprócz magnezu i laktozy. Źrebięta, u których biegunki występowały później, piły mleko o wyższym poziomie fosforu i sodu; źrebięta z dłuższymi biegunkami odżywiały się mlekiem z wyższym poziomem laktozy, P i Na; większa intensywność biegunki była związana z większą koncentracją laktozy. Problem ten na pewno wymaga dalszych badań.
URL http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_46.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/26
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Main composition and macroelements content in mare milk during first month after parturition and occurrence of "heat diarrhoea" in their foals of 25-04-2019
225,78 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?