Wpływ dodatku do paszy ekstraktu z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub z rutwicy lekarskiej (Galega officinalis L.) na wielkość miotu i współczynnik mleczności królic

Sylwia Pałka , Michał Kmiecik , Łukasz Migdał , Zuzanna Siudak

Abstract

The aim of the experiment was to investigate the effect of the addition of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) extract and goat’s rue extract (Galega officinalis L.) to rabbit feed on their breeding and milk performance. The research material was female Blanc de Termonde White rabbits (n = 15) and their offspring. The research was conducted on three consecutive litters of the does. The does were divided into three feeding groups, with 5 rabbits in each group. The rabbits in each feeding group were fed ad libitum with commercial pelleted complete feed. The control feed for the does contained wheat bran, dried alfalfa, extracted soybean seeds, barley, sugar beet pulp, sunflower extraction meal and a vitamin and mineral supplement. The rabbits in the first experimental group received feed containing 2% fennel extract, while the feed for the second group was enriched with a 2% addition of goat’s rue. The rabbits were mated 10 to 14 days after kindling. To examine the effect of the herbal feed supplements on the reproductive and milk performance of the rabbits, the following information was collected: number of rabbits born per litter, litter weight at 24 hours after birth and on the 21st day of life, and milk yield. Statistical analysis was performed using the SAS statistical package. The analysis showed that the addition of fennel extract and goat’s rue extract significantly affects litter size and milk yield.
Author Sylwia Pałka (DoAS / DoGaAIM)
Sylwia Pałka,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Michał Kmiecik (DoAS / DoGaAIM)
Michał Kmiecik,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Łukasz Migdał (FoAS / DoGaAIM)
Łukasz Migdał,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Zuzanna Siudak (UAK)
Zuzanna Siudak,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsThe effect of a diet containing fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and goat’s-rue (Galega officinalis L.) on litter size and milk yield in rabbits
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No4
Pages73-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkrólik, koper włoski, rutwica lekarska, wielkość miotu, współczynnik mleczności
Keywords in Englishrabbit, fennel, goat’s rue, litter size, milk yield
Abstract in PolishCelem doświadczenia było zbadanie wpływu dodatku ekstraktu z kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub z rutwicy lekarskiej (Galega officinalis L.) do paszy dla królic na ich użytkowość rozpłodową i mleczną. Materiał badawczy stanowiły samice rasy termondzkiej białej (n=15) oraz uzyskane od nich potomstwo. Badania obejmowały 3 kolejne mioty samic. Królice podzielono na trzy grupy żywieniowe, po 5 sztuk w grupie. Zwierzęta w każdej grupie żywiono ad libitum komercyjną mieszanką pełnoporcjową granulowaną. Mieszanka dla samic grupy kontrolnej zawierała otręby pszenne, susz z lucerny, ekstrahowane nasiona soi, jęczmień, wysłodki buraczane, poekstrakcyjną śrutę słonecznikową oraz dodatek mineralno-witaminowy. Samice I grupy doświadczalnej żywiono mieszanką uzupełnioną 2% dodatkiem ekstraktu z kopru włoskiego, natomiast II grupy doświadczalnej ‒ 2% dodatkiem ekstraktu z rutwicy lekarskiej. Stosowano średnią intensywność krycia między 10. a 14. dniem po wykocie. W celu zbadania wpływu dodatków ziołowych w dawce pokarmowej na użytkowość rozpłodową i mleczną samic zbierane były informacje dotyczące: liczby królików urodzonych w miocie, masy miotu w 24. godzinie po urodzeniu i w 21. dniu życia oraz współczynnika mleczności. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego SAS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dodatek ekstraktu z kopru włoskiego lub rutwicy lekarskiej wpływa istotnie na wielkość miotu i współczynnik mleczności królic.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6484
URL https://zootechnical.com/resources/html/article/details?id=195969&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW – SUB.215-D201.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?