Wpływ przerwy w szkoleniu podstawowym na reakcje stresowe u młodych koni huculskich

Katarzyna Olczak , Monika Petrynka , Marek Tischner

Abstract

Assessing of horses behavior and psychology in terms of their suitability for work has become increasingly undertaken by scientists topic. There is a growing interest in horses’ cognitive processes and memorization. This knowledge can be widely used in practice, however there is insufficient amount of researches. This study was done in order to determine whether the 15 weeks break in basic training of horses will have a negative effect on stress intensity of young hucul colts. The training consisted three exercises:brushing, hooves cleaning and saddling. Horses were regularly trained during 10 weeks. The heart rate as an indicator of stress was measured. Then the training has been suspended for 15 weeks, after this time the training with heart rate measurements was repeated. Results have shown that if the horses were once used to new situations 15 week break has not affected the horses stress level.
Author Katarzyna Olczak (DoAS / DoSaSRB)
Katarzyna Olczak,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
, Monika Petrynka (DoAS / DoSaSRB)
Monika Petrynka,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
, Marek Tischner (DoAS / HBZ-KRiAZ)
Marek Tischner,,
- Department of Animal Reproduction and Anatomy
Other language title versionsEffect of interruption in basic training on stress response in young hutsul horses
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages471-477
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonie, trening, pamięć, stres
Keywords in Englishhorses, training, stress, memory
Abstract in PolishOcena zachowania i badanie psychiki koni stały się ważnym tematem badawczym w kontekście ich przydatności do pracy. Rośnie zainteresowanie procesami poznawczymi i pamięciowymi, a wiedza ta może znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce. Doświadczenie zostało przeprowadzone w celu wpływu 15-nasto-tygodniowej przerwy w treningu młodych koni huculskich na ich późniejsze reakcje stresowe. Trening składał się z trzech zadań:szczotkowania, czyszczenia kopyt oraz siodłania. Przez 10 tygodni prowadzono regularne szkolenie przyzwyczajające konie do nowych sytuacji. W trakcie treningu dokonywano pomiarów tętna jako wskaźnika stresu. Następnie szkolenie zostało wstrzymane na 15 tygodni, po czym wznowiono je wraz z pomiarami tętna. Badania wykazały, że przerwa w szkoleniu nie wpłynęła na poziom stresu u młodych ogierków.
Internal identifierWHiBZ/2013/29
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?