Zmiany fizjologiczne zachodzące w liściach trzech wybranych taksonów różaneczników (Rhododendron Sp.) w okresie spoczynku

Monika Czaja , Piotr Muras , Anna Kołdon , Karolina Wietnik

Abstract

Leafs of evergreen plants are exposed to both summer high temperatures and low temperatures during winter. Low temperatures limits the natural plant occurrence in specific habitats and the possibilities of introduction of the plant to other geographic regions. Resistance of Rhododendron sp. to low temperatures is one of the major criteria for their cultivation in Poland. A lot of hybridization experiments between beautifully flowering cultivars and frost-resistant cultivars are undertaken to expand the range of cultivars available for the Polish horticultural cultivation. In the research changes in dry mass content, electrolyte leakage, chlorophyll content and chlorophyll a fluorescence intensity was observed during the dormancy of three Rhododendron cultivars. Rhododendron yakushimanum ‘Koichiro Wada’ which is decorative and resistant enough to the low temperatures and two of its cross-breeds with high frost-resistance were investigated.
Author Monika Czaja (FoH)
Monika Czaja,,
- Faculty of Horticulture
, Piotr Muras (FoBaH / DoDaLA)
Piotr Muras,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Anna Kołdon (FoBaH)
Anna Kołdon,,
- Faculty of Biotechnology and Horticulture
, Karolina Wietnik (FoBaH / DoDaLA)
Karolina Wietnik,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsPhysiological changes in leafs of three Rhododendron Sp. cultivars in the dormancy period
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages247-254
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRhododendron sp., fluorescencja chlorofilu α, wyciek elektrolitów, zmiany zawartości barwników asymilacyjnych, , rośliny zawsze zielone
Keywords in EnglishRhodendron sp., chlorophyll α fluorescence, electrolyte lyckage, changes in photosynthetic pigments content, evergreen plants
Abstract in Polish Liście roślin zimozielonych narażone są na działanie zarówno letnich upałów jak i niskich temperatur zimą. Niskie temperatury ograniczają zasięgi występowania roślin w warunkach naturalnych oraz możliwości introdukcji do innych regionów geograficznych. Odporność różaneczników (Rhododendron sp.) na niskie temperatury jest jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o możliwości ich uprawy w Polsce. W celu poszerzenia puli odmian przydatnych do uprawy w Polsce podejmowane są próby krzyżowania odmian wyjątkowo dekoracyjnych z taksonami o wysokiej mrozoodporności. W doświadczeniu analizowano intensywność fluorescencji chlorofilu a, zawartość suchej masy, wyciek elektrolitów oraz zawartości barwników asymilacyjnych w liściach w okresie spoczynku bardzo dekoracyjnego różanecznika jakuszimańskiego R. yakushimanum odmiany ‘Koichiro Wada’ o dostatecznej mrozoodporności oraz jego mieszańców z dwoma gatunkami o bardzo wysokiej mrozoodporności.
URL https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Gabor/publication/259217437_THE_IMPACT_OT_THE_PROCESSING_METHOD_ON_THE_vITAMIN_C_CONTENTS_IN_TOMATO_PURE/links/00b7d52a764834a1e3000000.pdf
Internal identifierWBIO/2013/100
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczeniaautorzy.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?