Inwentaryzacja dendrologiczna parku na Woli Duchackiej

Magdalena Pypeć , Magdalena Kulig , Piotr Muras

Abstract

The field of research was the eastern part of manor’s park and the alley of trees along the Estońska street, which are situated in the eleventh district of Krakow (Podgórze Duchackie). The basis of fieldwork were height–situational maps in the scale of 1: 500, obtained from the Geodesy and Cartography Centre of the City Hall of Kraków. The main fieldwork was carried out from July to November 2012. It included: identification of woody plants and dendrometric measurements (diameter at breast height of tree, upper branches of a tree, height of trees and shrubs and surface area occupied by shrubs). In total 1191 trees and 146 shrubs (covering the area of 2540,4 m2 ) have been inventoried in the park. There were three dominant species of trees: Fraxinus excelsior L., Acer pseudoplatanus L., Acer platanoides L. and two species of shrubs Sambucus nigra L., Corylus avellana L. in the park’s dendrological resources.
Author Magdalena Pypeć (FoBaH / DoDaLA)
Magdalena Pypeć,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Magdalena Kulig (FoBaH / DoDaLA)
Magdalena Kulig,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Piotr Muras (FoBaH / DoDaLA)
Piotr Muras,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsDendrological inventory of the park in Wola Duchacka in Krakow
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
No18, t.2
Pages355-362
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinwentaryzacja dendrologiczna, Wola Duchacka, Parki w Krakowie
Keywords in Englishdendrological inventary, Wola Duchacka, Parks in Cracow
Abstract in PolishObiektem opracowania był fragment zespołu parkowo-dworskiego mieszczącego się w Dzielnicy XI miasta Krakowa – Podgórzu Duchackim. Pracami objęto wschodnią części założenia oraz aleję drzew wzdłuż ulicy Estońskiej. Podstawą wykonania prac terenowych były mapy sytuacyjno– wysokościowe w  skali 1:500 pozyskane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej Urzędu Miasta Krakowa. Zasadnicze prace terenowe prowadzono od lipca do listopada 2012 roku, w ich trakcie wykonano inwentaryzację dendrologiczną obejmującą identyfikację roślin i pomiary dendrometryczne. Łącznie w parku zinwentaryzowano 1191 sztuk drzew oraz 146 sztuk krzewów zajmujących powierzchnię 2540,4 m2 . Wśród drzew dominującymi gatunkami były: jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), klon pospolity (Acer platanoides L.) oraz czeremcha pospolita (Prunus padus L.), a wśród krzewów dominował bez czarny (Sambucus nigra L.) oraz leszczyna pospolita (Corylus avellana L.).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/86
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?