Zmiany stężeń wskaźników jakości wód rzeki Drwinki

Jolanta Natkaniec , Marek Możdżeń

Abstract

This paper presents the results of investigation of water quality of the Drwinka river. The water stream flows through the test areas with different land development. An upper reaches flows through industrial and urban area, followed by land with the buildings used for agricultural and rural settlement areas the Niepołomice Forest. Then it flows through areas with rural buildings. In order to determine water quality indicators content of nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, calcium, magnesium, sulfate, chloride, suspended solids, pH, conductivity and dissolved solids was studied in six selected areas of research. Water samples were collected at monthly intervals in the years 2009 and 2010. The results can be used in land use planning serving the catchment areas to reduce pollution entering the Drwinka river.
Author Jolanta Natkaniec (FoEEaLS / DoLRaED)
Jolanta Natkaniec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Marek Możdżeń (FoEEaLS / DoLRaED)
Marek Możdżeń,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsChanges in concentrations of water quality parameters of the Drwinka river
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages51-60
Publication size in sheets0.5
Article number6
Keywords in Polishjakość wód płynących, wskaźniki fizyko-chemiczne
Keywords in Englishquality of flowing water, physic-chemical parameters
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód rzeki Drwinki. Woda badanego cieku przepływa przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu. W górnym biegu jest to teren przemysłowy oraz miejski, następnie tereny użytkowane rolniczo z zabudową osadniczą wiejską oraz zalesione tereny Puszczy Niepołomickiej, a w końcowym biegu wiejskie tereny zabudowane. W celu określenia jakości wody w Drwince przeprowadzono badania zawartości związków azotu, fosforu, potasu, sodu, wapnia, magnezu, siarczanów, chlorków, zawiesiny, a także pH, przewodności elektrolitycznej i substancji rozpuszczonych w sześciu wybranych punktach poboru próbek wody. Wodę do analiz pobierano w odstępach miesięcznych w latach 2009 i 2010. Wyniki badań mogą być przydatne przy planowaniu zagospodarowania terenów zlewni służącemu ograniczeniu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód Drwinki.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000020005100060.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/145
Languagepl polski
File
Zmiany stężeń wskaźników jakości wód rzeki Drwinki 724,55 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2016-06-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?