The effect of stimulating biomass growth of everbearing strawberry variety San Andreas® by the foliage application of a product containing zinc

Michał Kopeć , Krzysztof Gondek , Monika Mierzwa-Hersztek , Tomasz Zaleski , Stanisław Bogdał , Monika Bieniasz , Jan Błaszczyk , Elżbieta Kaczmarczyk , Jarosław Knaga , Bogusława Łapczyńska-Kordon , Jacek Nawrocki , Michał Pniak

Abstract

The introduction of everbearing strawberry varieties or cultivation technology under a roof are a modern challenge for science and practice. In addition to nutrients, biostimulants that influence the yield and quality of strawberry fruit need a special attention. The study analysed the additional application of zinc in the form of ammonium acetate in the cultivation of San Andreas® strawberries. In the cultivation of everbearing strawberries an increase of root mass was recorded at the end of growing season. The foliage application of product containing zinc increased the content of elements in leaves by fruiting. Due to foliage treatment, the yields obtained at the initial fruiting period were higher however, the total yield indicated that in strawberry fertigation systems, it is more important to balance the zinc in the fertilization than to use biostimulants as foliage application
Author Michał Kopeć (FoAaE / DoAaECh)
Michał Kopeć,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Krzysztof Gondek (FoAaE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Mierzwa-Hersztek (FoAaE / DoAaECh)
Monika Mierzwa-Hersztek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Tomasz Zaleski (FoAaE / IoSSaA)
Tomasz Zaleski,,
- Institute of Soil Science and Agrophysics
, Stanisław Bogdał
Stanisław Bogdał,,
-
, Monika Bieniasz (FoBaH / DoPaA)
Monika Bieniasz,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Jan Błaszczyk (FoBaH / DoPaA)
Jan Błaszczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Elżbieta Kaczmarczyk (FoBaH / DoPaA)
Elżbieta Kaczmarczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Bogusława Łapczyńska-Kordon (FoPaPE / DoMEaA)
Bogusława Łapczyńska-Kordon,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
et al.`
Other language title versionsEfekt stymulowania przyrostu biomasy truskawki powtarzającej odmianySan Andreas® poprzez nalistną aplikację preparatu zawierającego cynk
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol59
No2
Pages126-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtruskawka powtarzająca owocowanie, cynk, przyrost biomasy, plon
Keywords in Englishstrawberry varieties repeating, zinc, biomass growth, yielding
Abstract in PolishWprowadzenie odmian truskawki powtarzającej plonowanie lub technologii upraw pod zadaszeniem stanowią współczesne wyzwanie dla nauki i praktyki. Obok składników pokarmowych zwraca się uwagę na biostymulatory pozwalające wpływać na ploni jakość owoców truskawki. W pracy badano poza nawożeniem kropelkowym dodatkową nalistną aplikację cynku w formie octanu amonu w uprawie truskawki San Andreas®. W uprawie truskawki powtarzającej owocowanie uzyskano zwiększanie masy korzeni w końcowym okresie wegetacji. Zastosowany zabieg opryskiwania na liście truskawki zwiększał w nich zawartość pierwiastków przed owocowaniem. W wyniku zabiegu opryskiwania uzyskano w początkowym okresie owocowania większe plony, jednak sumaryczny plon wskazuje, żew systemach fertygacji truskawki ważniejsze jest zbilansowanie cynku w pożywce, niż stosowanie biostymulatorów w aplikacji nalistne
DOIDOI:10.14199/ppp-2019-017
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=3612
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?