Kapitał ludzki źródłem przewagi konkurencyjnej gmin w aspekcie rozwoju lokalnego

Łukasz Satoła

Abstract

The paper deals with the role of human capital in the context of competitiveness of local self-government units. As the measure of competitiveness the results of communities activities in the EU structural funds winning were used. The professional qualifications of local authorities as well as local entities employees were evaluated. The researches proved that communities featured with higher level of human capital were much effective in the process of european funds raising.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsHuman capital as a source of competitive advantage of communes in the context of local development
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 20 pkt)
Issue year2009
Vol11
No4
Pages293-298
Publication size in sheets14.65
Keywords in Polishfundusze strukturalne, kapitał ludzki, konkurencyjność gmin, rozwój lokalny, Unia Europejska
Keywords in Englishcompetitiveness of communes, European Union, human capital, local development, structural funds
Abstract in PolishPodjęto problematykę związaną ze znaczeniem kapitału ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności gmin. Jako obszar konkurowania potraktowano proces aplikowania o dofinansowanie inwestycji rozwojowych z funduszy strukturalnych UE. Uwagę skoncentrowano na tych cechach kapitału ludzkiego, które odgrywają dużą rolę w opracowywaniu projektów inwestycyjnych i zarz¹dzaniu nimi. Analizami objêto formalny poziom wykształcenia oraz działania zmierzające do poprawy kompetencji i kwalifikacji zawodowych wójtów lub burmistrzów oraz pracowników gmin.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171194
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*3 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?