Wpływ regulacji technicznej rzeki Łososiny na zmianę warunków transportu rumowiska wleczonego dopływającego do zbiornika „Czchów”

Tadeusz Bednarczyk , Artur Radecki-Pawlik , Ewa Słowik-Opoka

Abstract

The paper discusses the influence of the river training works done along the Łososina River, one of the Carpathian tributaries of the Dunajec, on the changes in the conditions of bedload transport in the river. Special attention is given to the parameter of unit bedload transport. It was important that the river training works reduced the bedload transport in the Łososina because this also decreased the sediment input to the Czchów water reservoir. Before the works the Łososina, having quite a large catchment (A = 410 km2), carried a significant amount of sediment. The main conclusion of the paper is that a properly executed river training reduces bedload transport along the river.
Author Tadeusz Bednarczyk
Tadeusz Bednarczyk,,
-
, Artur Radecki-Pawlik (FoEEaLS / DoHEaG)
Artur Radecki-Pawlik,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Ewa Słowik-Opoka (FoF / FEPI / DoFENG)
Ewa Słowik-Opoka,,
- DEPARTMENT OF FOREST ENGINEERING
Other language title versionsEffect of river training on changes in conditions of bedload transport to Czchów water reservoir
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No2
Pages13-24
Publication size in sheets0.55
Article number2
Keywords in Polishrumowisko wleczone, rzeka górska, regulacja techniczna
Keywords in Englishmountain river, river training, bedload
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wpływ zabudowy technicznej jednego z karpackich dopływów Dunajca – rzeki Łososiny na zmianę warunków transportu rumowiska wleczonego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany intensywności transportu. Redukcja transportu rumowiska wleczonego spowodowana zastosowaniem regulacji technicznej jest wyjątkowo ważna, ponieważ ciek ten zasila wodami zbiornik retencyjny „Czchów”. Łososina jako rzeka przechwytująca wody ze stosunkowo dużej zlewni górskiej (A = 410 km2) przed przeprowadzeniem prac regulacyjnych prowadziła znaczną ilość rumoszu. Obliczenia transportu jednostkowego rumowiska wleczonego przeprowadzono na podstawie materiałów archiwalnych (projektów technicznych zabudowy rzeki Łososiny), a także na podstawie wyników aktualnych badań terenowych. Wykazano, że prawidłowo przeprowadzona regulacja techniczna rzeki górskiej nie tylko ma wpływ na zmianę warunków transportu, ale równocześnie zmniejsza znacznie falę ładunku materiału dennego.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-04-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?