Kapitał społeczny i jego wartość dla lokalnej społeczności

Magdalena Kowalska

Abstract

The aim of this paper is to present some variables that determine the social capital of local residents. The widely discussed in the literature the relationship between social capital understood as social networks, and civic engagement through the participation of the respondents in the elections at various levels and their membership in social organizations operating in the area has been studied. In addition, residents of both municipalities were asked to indicate the active leaders in their communities, as well as indicate whether in their environment there are people willing to help when such need appears. The last two issues which were taken during the study allowed to determine the level of trust and mutual existence and neighborly ties so important from the point of view of the leading concept of social capital. The results of the survey researches presented in the study included 84 adult residents of two communities in Malopolska province: Drwinia and Niepołomice and research tool was a questionnaire.
Author Magdalena Kowalska (FoAE / IoEcoSoc)
Magdalena Kowalska,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsSocial Capital and its Value to the Local Community
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No1
Pages104-108
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał społeczny, społeczność lokalna, więzi społeczne
Keywords in Englishsocial capital, local community, social relationships
Abstract in PolishPrzedstawiono wybrane zmienne, które determinują kapitał społeczny mieszkańców obszarów wiejskich. Zbadano szeroko dyskutowaną w literaturze zależność pomiędzy kapitałem społecznym rozumianym jako sieci społeczne a zaangażowaniem obywatelskim, przez uczestnictwo badanych w wyborach różnego szczebla oraz ich przynależność do organizacji społecznych funkcjonujących w gminie. Ponadto, mieszkańcy obu gmin mieli za zadanie wskazać liderów działających w ich otoczeniu, a także odpowiedzieć, czy w ich sąsiedztwie są osoby, na których pomoc mogą liczyć gdy zachodzi taka potrzeba. Ostatnie dwie kwestie, które podjęto w trakcie badań pozwoliły określić poziom istnienia wzajemnego zaufania oraz więzi sąsiedzkich, tak istotnych z punktu widzenia wiodących koncepcji kapitału społecznego. Badaniami objęto 84 dorosłych mieszkańców dwóch gmin małopolskich – Drwini i Niepołomic, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-1/15-1-Kowalska.pdf
Internal identifierWRE/2013/176
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?