Sztuczna inteligencja w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej – wyodrębnianie obszarów o jednorodnych funkcjach użytkowych

Aneta Kostrubiec , Urszula Litwin

Abstract

Artificial intelligence enjoys great interest in several fields of science. Neural networks, novel technologies loosely based on biological learning, can be used to discover (learn) patterns that are not readily apparent in data. The paper focuses on some key aspects of applying such research techniques to shape rural space. Kohonen’s algorithm (Self-Organizing Map – SOM) was found to be useful in spatial structure analysis for separating areas with homogeneous features. The procedure was described and structured into a method comprising several stages.
Author Aneta Kostrubiec
Aneta Kostrubiec,,
-
, Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsArtificial intelligence in shaping of rural space – separating areas with homogeneous use functions
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (KBN 06 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No2
Pages129-136
Publication size in sheets0.5
Article number13
Keywords in PolishSztuczna inteligencja cieszy się dużym zainteresowaniem w wielu dziedzinach nauki. Sieci neuronowe należą do nowoczesnych technologii, które są częściowo oparte na biologicznym sposobie zdobywania wiedzy i mogą być użyte do odkrywania (uczenia się) właściwości (wzorów), które w danych nie od razu są zauważalne. W pracy podjęto zagadnienie wykorzystania tego typu narzędzi badawczych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Przetestowano algorytm Kohonena (odwzorowanie samoorganizujące – SOM), który okazał się przydatny do wydzielania obszarów o jednorodnych funkcjach użytkowych, a procedurę postępowania ujęto w metodę.
Keywords in Englishartificial neural networks, Kohonen’s algorithm (Self-Organizing Map – SOM), spatial structure of rural areas
Abstract in PolishSztuczna inteligencja cieszy się dużym zainteresowaniem w wielu dziedzinach nauki. Sieci neuronowe należą do nowoczesnych technologii, które są częściowo oparte na biologicznym sposobie zdobywania wiedzy i mogą być użyte do odkrywania (uczenia się) właściwości (wzorów), które w danych nie od razu są zauważalne. W pracy podjęto zagadnienie wykorzystania tego typu narzędzi badawczych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Przetestowano algorytm Kohonena (odwzorowanie samoorganizujące – SOM), który okazał się przydatny do wydzielania obszarów o jednorodnych funkcjach użytkowych, a procedurę postępowania ujęto w metodę.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?