Wykorzystanie komputerów i internetu w gospodarstwach rolnych w podregionie krakowsko-tarnowskim

Janina Szewczyk , Lidia Luty , Monika Jaworska

Abstract

There is a perception that computerization is the basis for the development of knowledge-based economy. Absorption of new technologies is very uneven. The differences are particularly evident between rural and urban. The results of questionnaire investigations, conducted in 58 agricultural farms were introduced. Computers were used in 76% farms. Mainly standard operating and office programs are in use, only 12% of farmers use specialized programs. 80% of computer owners was connected to the Internet. You can highlight a number of reasons are still low level of computerization of rural areas including lack of adequate Internet infrastructure, farmer’s age, tradition and a lack of openness to innovation, low levels of education and the small size of farms. Results of a survey of farmers, however, shows that the respondents see the benefit of the introduction of computerization in farms, 62% said that keeping farms has become easier thanks to the computer.
Author Janina Szewczyk (FoAaE / DoSnSP)
Janina Szewczyk,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Lidia Luty (FoAaE / DoSnSP)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Monika Jaworska (FoAaE / DoSnSP)
Monika Jaworska,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsUtilization of computer and internet of farms in krakowsko-tarnowski region
Journal seriesKrakowskie Studia Małopolskie, ISSN 1643-6911, (B 4 pkt)
Issue year2011
No15
Pages375-382
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomputeryzacja gospodarstw, Internet na wsi, gospodarstwa rolne
Keywords in Englishfarm’s computerization, rural Internet farms, agricultural farms
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 roku, w 58 indywidualnych gospodarstwach rolnych w wybranym podregionie województwa małopolskiego. Określono poziom komputeryzacji tych gospodarstw. Ponad połowa respondentów uważa, że komputery są już powszechne na wsi. Wśród ankietowanych 76% posiada komputer, z czego 80% tej grupy ma dostęp do Internetu. Rolnicy planujący unowocześnienie gospodarstwa biorą pod uwagę zakup komputera lub specjalistycznego oprogramowania, a także podłączenie do Internetu. Na rynku istnieje szereg programów stworzonych z myślą o potrzebach rolników, jednak tylko 12% badanych gospodarstw z nich korzysta.
URL https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/15/ksm201122.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?