Wpływ niektórych parametrów konstrukcyjnych młyna elektromagnetycznego na jego właściwości eksploatacyjne

Paweł Jabłoński , Tomasz Dróżdż , Maciej Gliniak , Karolina Trzyniec , Anna Lis , Paweł Kiełbasa , Mateusz Malinowski

Abstract

The influence of design parameters (the number of turns of electromagnet coils, the thickness and conductivity of the working chamber enclosure) of the electromagnetic mill on such operational quantities as magnetic induction in the working chamber, current, losses due to eddy currents, power factor, equivalent phase impedance were analyzed. It was found that the number of turns of the coils is of great importance, with the larger the number of turns, the smaller the area in the working chamber.
Autor Paweł Jabłoński - Politechnika Częstochowska (PCz)
Paweł Jabłoński
-
, Tomasz Dróżdż (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Tomasz Dróżdż
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Maciej Gliniak (IPiE / IPiE-IIRiI)
Maciej Gliniak
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
, Karolina Trzyniec (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Karolina Trzyniec
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Anna Lis (IPiE / IPiE-IIRiI)
Anna Lis
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
, Paweł Kiełbasa (IPiE / IPiE-IEMEPP)
Paweł Kiełbasa
- Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
, Mateusz Malinowski (IPiE / IPiE-IIRiI)
Mateusz Malinowski
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Inne wersje tytułuInfluence of selected construction parameters of electromagnetic mill on its operational properties
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Tom96
Nr2
Paginacja79-82
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimMłyn elektromagnetyczny, MES, obliczenia elektromagnetyczne
Słowa kluczowe w języku angielskimElectromagnetic mill, FEM, electromagnetic calculations
Klasyfikacja ASJC2208 Electrical and Electronic Engineering
Streszczenie w języku polskimPrzeanalizowano wpływ parametrów konstrukcyjnych (liczby zwojów cewek elektromagnesów, grubość i konduktywność osłony komory roboczej) młyna elektromagnetycznego na takie wielkości eksploatacyjne jak indukcja magnetyczna w komorze roboczej, pobierany prąd, straty na prądy wirowe, współczynnik mocy, zastępcza impedancja fazowa. Stwierdzono, że liczba zwojów cewek ma duże znaczenie, przy czym im większa liczba zwojów, tym mniejsze pole w komorze roboczej.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.18
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; Impact Factor WoS: 2011 = 0.244 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?