Zależności pomiędzy cechami odmianowymi marchwi a liczebnością populacji mszyc (Hemiptera, Aphidoidea)

Irena Łuczak, prof. UR , Małgorzata Gaborska

Abstract

The number of Cavariella aegopodii and Semiaphis dauci populations on eight cultivars of carrot was estimated in 2007 – 2009 in a field experiment. To study the relationships between carrot morphological features and the degree of plant acceptance in seetling and feeding of aphids, the measurement of hair length, thickness and density on leaves was also done. The obtained results showed that the carrot cultivar Berlikumer 2 (with hairless of leaves) proved to be the most favourable terms to plant seetling and feeding of aphids (Cavariella aegopodii, S. dauci). Carrot leaves with a dense hair were regarded as an important factor limiting seetling and feeding preferences of these aphids (C. aegopodii, S. dauci). The influential role of carrot leaves with long hair in seetling and feeding of S. dauci was confirmed by the statistically significant and negative correlation coefficients (“r”).
Author Irena Łuczak, prof. UR (FoH / DoPProt)
Irena Łuczak, prof. UR,,
- Department of Plant Protection
, Małgorzata Gaborska (FoH / DoPProt)
Małgorzata Gaborska,,
- Department of Plant Protection
Other language title versions The relationships between the features of carrot cultivars and the number of aphid populations (Hemiptera, Aphidoidea)
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages443-453
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarchew, cechy morfologiczne, Cavariella aegopodii, Semiaphis dauci, zasiedlanie
Keywords in Englishcarrot, morphological features, Cavariella aegopodii, Semiaphis dauci, invasion
Abstract in PolishW latach 2007 – 2009 w doświadczeniu polowym na 8 odmianach marchwi jadalnej oceniano liczebność populacji 2 gatunków mszyc: Cavariella aegopodii i Semiaphis dauci. Dla zbadania zależności między cechami morfologicznymi marchwi a stopniem akceptacji roślin przy zasiedlaniu i żerowaniu mszyc zostały wykonane pomiary zagęszczenia włosków na liściach; mierzono także długość i grubość włosków. W badaniach wykazano, że marchew odmiany Berlikumer 2 (o liściach gładkich bez włosków) stwarzała najbardziej korzystne warunki do zasiedlania roślin i żerowania mszyc (C. aegopodii i S. dauci). Ważnym czynnikiem niepreferencji marchwi przez badane gatunki mszyc były wysokie zagęszczenia włosków na powierzchni liści. Wpływ pokrycia liści marchwi włoskami długimi na zasiedlanie roślin i żerowanie mszycy S. dauci potwierdziły statystycznie istotne i ujemne współczynniki korelacji („r”).
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/29
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 22-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 22-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?