Porównanie jakości win wyprodukowanych z czterech odmian winorośli uprawianych w warunkach Polski Południowej

Beata Ochał , Katarzyna Macnar , Marek Grabowski , Jan Błaszczyk

Abstract

The aim of this study was to compare the anthocyanin content, soluble solid content and titratable acidity in one year and two year old wines made from four grape varieties. The wines made from the variety ‘Marechal Foch’ showed large discrepancies between anthocyanin contents depending on the year of vintage (from 36,16 to 82,21 mg×100g-1). However, no statistically significant differences were found for anthocyanin concentration for wines made from the cultivar Regent. The titratable acidity of the tested wines expressed through tartaric acid ranging from 4,50 (‘Regent’) to 11,15 g×l-1 (‘Jutrzenka’) was differentiated at a statistical significance level depending on the grape variety and the year of vintage. The highest value of soluble solid content was obtained for the wine made for the variety Marechal Foch.
Author Beata Ochał (FoH)
Beata Ochał,,
- Faculty of Horticulture
, Katarzyna Macnar
Katarzyna Macnar,,
-
, Marek Grabowski (FoH / DoPaAp)
Marek Grabowski,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Jan Błaszczyk (FoH / DoPaAp)
Jan Błaszczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
Other language title versionsComparison of the quqlity of wines made from four grape varieties grown in Southern Poland
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
No18, t.3
Pages349-355
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwino, antocyjany, kwasowośc ogólna, ekstrat
Keywords in Englishwine, anthocyanins, titratable acidity, soluble solid content
Abstract in PolishCelem prowadzonych badań było porównanie zawartości antocyjanów, ekstraktu oraz kwasowości ogólnej w jednorocznych i dwuletnich winach uzyskanych z czterech odmian winorośli. Wina otrzymane z odmiany ‘Marechal Foch’ wykazywały dużą rozbieżność w zawartości antocyjanów w zależności od roku produkcji (od 36,16 do 82,21 mg×100g-1). Natomiast dla win uzyskanych z odmiany Regent zawartość antocyjanów nie różniła się istotnie statystycznie. Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas winowy w badanych winach różniła się istotnie statystycznie w zależności od odmiany, z której uzyskano surowiec, jak również w zależności od roku produkcji i wynosiła od 4,50 (‘Regent’) do 11,15 g×l-1 (‘Jutrzenka’). Najwyższą zawartość ekstraktu uzyskano dla dwuletniego wina otrzymanego z odmiany Marechal Foch.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/120
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?