Analiza uwarunkowań produkcji owczarskiej na przykładzie małego gospodarstwa w gminie Działoszyce

Edyta Molik , Paweł Wójcik

Abstract

The Działoszyce District (Świętokrzyskie Voivodeship) with its good environmental conditions has great potential for the development of agriculture, especially small-ruminant keeping. The research was based on a farm located in the northeastern part of the district. The farm covers about 20 ha and possesses both arable land and permanent pastures necessary for sheep raising. The area of cultivated crops depends largely on the number of raised animals. This farm deals only with sheep production, specialising in breeding material and sale of lambs for fattening. In order to improve the profitability of the farm it is planned to increase the sheep population and introduce a system of common sheep-grazing. Large areas of wasteland in the Świętokrzyskie Voivodeship, particularly in its northern part, create favourable conditions for the development of pastoral activity. Bringing the fallow land commonly into cultivation can contribute to increasing the sheep stock and improving the profitability of sheep production.
Author Edyta Molik (FoAS / DoSaSRB)
Edyta Molik,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
, Paweł Wójcik (UAK)
Paweł Wójcik,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsAn analysis of the determinants of sheep production with an example of a small farm in the Działoszyce District
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol1
Pages33-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdrobne gospodarstwo rolne, owce, wypas wielkoobszarowy
Keywords in Englishsmall farms, sheep, large-area grazing
Abstract in PolishDobre warunki środowiskowe gminy Działoszyce (woj. świętokrzyskie) pozwalają na rozwój rolnictwa, zwłaszcza hodowli małych przeżuwaczy. Badaniami objęto gospodarstwo położone w północno-wschodniej części gminy, zajmujące powierzchnię około 20 ha. Gospodarstwo posiada zarówno grunty orne, jak i trwałe użytki zielone niezbędne do prowadzenia hodowli owiec. Obszar poszczególnych upraw wdużej mierze zależy od liczby hodowanych zwierząt. W gospodarstwie prowadzi się jedynie produkcję owczarską ukierunkowaną na otrzymywanie materiału hodowlanego oraz sprzedaż jagniąt rzeźnych. W celu poprawy rentowności małego gospodarstwa planuje się zwiększenie pogłowia owiec i wprowadzenie wspólnotowego sytemu wypasu. Duża ilość nieużytków w województwie świętokrzyskim, szczególnie w jego północnej części, sprzyja rozwojowi gospodarki pasterskiej. Do wzrostu pogłowia owiec i polepszenia opłacalności produkcji owczarskiej może się przyczynić wspólne zagospodarowanie dotychczas odłogowanych terenów.
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z1_a03.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/80
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Analiza uwarunkowań produkcji owczarskiej na przykładzie.pdf of 08-12-2017
190,73 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?