Determinants of the development of family farms breeding animals of conservative breeds in conditions of sustainable agriculture

Janusz Żmija

Abstract

The aim of the research was to determine the role and significance of natural, economic and social conditions influencing the development of family farms keeping animals of conservative breeds in conditions of sustainable agriculture. Family farms are conducive to the sustainable development of agriculture, particularly in farms which keep animals of conservative breeds. These breeds are well adapted to local, often difficult, environmental and climatic conditions, have a high reproductive capacity and high survival rate, and the products obtained from them have a high nutritional value. Conservation breeds are suitable for traditional breeding on family farms that farm in harmony with the natural and social environment. The research was carried out in family farms in south-eastern Poland. Taking into account the functions performed by family farms, especially those of small scale production, and the influence of various factors on their development, an evaluation of changes from a structural, social and environmental point of view was carried out in this study. In order to achieve the assumed objectives, the following research methods were used: indicator method, descriptive method, vertical and horizontal comparative method, cause and effect analysis. Research has shown that conservation breeds are well adapted to local environmental conditions; they can be maintained on poor fodder resources on the basis of permanent grassland, enabling areas of high landscape value to be managed and protected, and their products are of high quality. Family farms with conservative breeds also influence natural and landscape features as well as social and cultural features of a given region.
Author Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsUwarunkowania rozwoju gospodarstw, gospodarstwa rodzinne, chów zwierząt ras zachowawczych, zrównoważony rozwój rolnictwa
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages552-560
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishCelem badań było określenie roli i znaczenia uwarunkowań przyrodniczych oraz ekonomiczno-społecznych, wpływających na rozwój gospodarstw rodzinnych utrzymujących zwierzęta ras zachowawczych w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Gospodarstwa rodzinne sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, a szczególnie te prowadzące chów zwierząt z rasami zachowawczymi. Rasy te są dobrze przystosowane do lokalnych często trudnych warunków środowiskowych i klimatycznych, mają wysoka zdolność reprodukcyjną i dużą przeżywalność, a pozyskiwane od nich produkty mają wysoką wartość odżywczą. Rasy zachowawcze nadają się do chowu tradycyjnego w rodzinnych gospodarstwach, które gospodarują w harmonii z otoczeniem przyrodniczo-społecznym. Badania przeprowadzono w gospodarstwie rodzinnych na terenie Polski południowo-wschodniej. Biorąc pod uwagę funkcję pełnione przez gospodarstwa rodzinne, szczególnie o małej skali produkcji, oraz wpływ różnych czynników na ich rozwój przeprowadzono ocenę zaistniałych zmian w ujęciu strukturalnym społeczno-środowiskowym. Do zrealizowania założonych celów zastosowano takie metody badawcze jak: metoda wskaźnikowa, metoda opisowa, metoda porównawcza pionowa i pozioma, analiza przyczynowo- skutkowa. Badania wykazały, że rasy zachowawcze są doskonale przystosowane do lokalnych trudnych warunków środowiskowych, mogą być utrzymywane przy ubogich zasobach paszowych w oparciu o trwałe użytki zielone, co umożliwia zagospodarowanie i ochronę obszarów o dużych walorach krajobrazowych, a uzyskiwane od nich produkty są wysokiej jakości. Gospodarstwa rodzinne z chowem ras zachowawczych wpływają również na cechy przyrodniczo-krajobrazowe i społeczno-kulturowe danego regionu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3380
Internal identifierWRE/2019/77
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe research was based on empirical data collected Turing the research Project BIOSTRATEG 2/297267/14/NCBR/216 and mass statistics
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?